Zorlu Center’a yenilenebilir enerji sertifikası verildi

Zorlu Center, Zorlu Enerji ile yaptığı işbirliğiyle alışveriş merkezinde kullandığı enerjiyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası(I-REC) ile belgelendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu adımla alışveriş merkezinde kullanılan ve I-REC sertifikasına sahip enerji sayesinde sürdürülebilir bir yaşam için yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı teşvik ediliyor.

Zorlu Gayrimenkul, Zorlu Grubu’nun insan odaklı sistemler ve yenileyici iş modelleri odağında yüksek değer yaratmak üzere hayata geçirdiği ortak stratejisi Akıllı Hayat 2030 doğrultusunda, sürdürülebilirliği merkezine alarak Zorlu Center’ı çevresel, sosyal ve yönetimsel anlamda geliştirmeye devam ediyor.

Zorlu Center bu anlayışla, Zorlu Enerji ile yaptığı iş birliği ile kullandığı enerjiyi I-REC ile belgelendirdi. Zorlu Center, alışveriş merkezi için aldığı bu sertifikayla şirketin Alaşehir I Jeotermal Santrali’nde ürettiği yeşil enerjiyi kullandığını belgelendirerek sürdürülebilir bir yaşam için yenilebilir enerji üretimi ve kullanımını teşvik ediyor.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacı ile oluşturulan Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs-Renewable Energy Certificates), üretilen her birim elektriğin, kaynağından başlayarak tüketicilere ulaşana kadar takip edilerek güvenilir bir piyasa oluşturulmasını hedefliyor.

Bu kapsamda RECS International tarafından geliştirilen I-REC, tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan enerjiyi tüketmesini sağlayabilmek için bilinçli bir seçim yapmasına katkı sağlıyor.

AA