YEK Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi

 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), ‘Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’te değişikliğe gitti.

Konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bu Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında YEKDEM’e kayıt olmak istemeleri halinde 31 Ekim tarihine kadar Ek-1 Başvuru Dilekçesiyle Kuruma başvuru yapabilecek. Başvuru, lisans kapsamındaki üretim miktarının tamamını kapsayacak.

Tedarik yükümlülüğü kapsamındaki birim uzlaştırmaya esas çekiş miktarı için öngörülen YEKDEM maliyeti, her yıl Aralık ayı sonuna kadar bir sonraki takvim yılının her bir fatura dönemi için Kurul Kararı ile belirlenecek ve Kurumun internet sayfasında yayımlanacak. Kurul gerekli görmesi halinde ilan edilen maliyetleri güncelleyebilecek.

Lisanslı üretim tesisleri ve muafiyetli üretim için Tolerans katsayısı başlangıç değeri 0,98 olarak belirlendi.

2017 yılı için öngörülen maliyetlerin belirlenmesi başlığında geçici bir madde de eklendi. 2017 yılı için ilan edilecek olan tedarik yükümlülüğü kapsamındaki birim uzlaştırmaya esas çekiş miktarı için öngörülen YEKDEM maliyeti, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde yılsonuna kadar olan fatura dönemlerini kapsayacak şekilde belirlenecek.