YEKDEM Yönetmeliğinde değişiklik taslağı görüşe açıldı

EPDK tarafından yapılan açıklamada, elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtildi. Bu amaçla söz konusu mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlandı. Söz konusu Taslak Yönetmelik 6 Şubat 2018 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak denildi.

İlgililerin Taslak Yönetmelik hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, Görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak bilgielektrik@epdk.org.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumun Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekiyor.