TÜSİAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Söyleşileri serisi devam ediyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Avrupa Yeşil Mutabakatı Söyleşileri’nin beşincisi, “Sektörlerin Dönüşümü ve Uyum Sürecinde İş Birliğinin Önemi” temasıyla gerçekleştirildi.

TÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Yeşil Mutabakatı Söyleşileri serisinin beşincisine Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer ve Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir konuk oldu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği toplantıda “Sektörlerin Dönüşümü ve Uyum Sürecinde İş Birliğinin Önemi” başlığı altında, beyaz eşya sektöründe Yeşil Mutabakat’ın yaratacağı riskler ve fırsatlar ile uyum sürecinde sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemi ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, yeşil dönüşüm için mevzuat altyapısı oluşturulması ve sektörel altyapı yatırımlarının zorunluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“AB pazarlarının sektörümüz açısından kritik önemi göz önüne alındığında rekabetçiliğimizi etkileme potansiyeli olan bu önemli konuda gelişmelerin yakından izlenmesi ve gerekli dönüşüm için gerekli altyapının hazırlanması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. 2020, pandeminin de etkisiyle iklim değişikliği hassasiyetleri, dijitalleşme ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi inisiyatiflerin hızlanarak etkilerini artırdığı bir yıl oldu.

Yakın zamanda yayımladığımız ‘Geleceği Bugün Şekillendirmek’ isimli Beyaz Eşya Sektör Raporu’nda Avrupa Yeşil Mutabakat’a ilişkin özel bir bölüm ayırdık. Bu alanda, kuvvetli yardımcı sanayimiz ile birlikte dönüşümü gerekli görüyoruz. Çeşitli beyaz eşya ürünlerini de etkileyen AB’nin yeni enerji etiketi geçişi, yeşil dönüşüm sürecinin önemli bir parçasıdır. Yeni enerji etiketi mevzuatı AB ile yaklaşık eş zamanlı olarak ülkemizde de uygulamaya girmiştir.”

“Sektörümüzün yol planlarını ve teknoloji haritalarını ana ve yan sanayi olarak ortak çalışma ile somutlaştırması önemli”

BEYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ş. Burak Özaydemir de ana ve yan sanayi arasındaki güçlü iş birliğinin sektörün dönüşümü için gerekli yol haritalarını ortaya koyacağını aktardı.

BEYSAD olarak konuya genel bir perspektif ile baktıklarını, konuya hedef pazar olan AB için kritik bir rekabetçilik konusu olarak, hem risk, hem fırsat olarak bakılması gerektiğini düşündüklerini belirten Özaydemir, kamunun, Yeşil Mutabakat kapsamında Türkiye’nin ve sektörün adil bir konumda olması için AB ile müzakerelerini önemli gördüklerini kaydetti. 

Özaydemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sektörümüzün yol planlarını ve teknoloji haritalarını ana ve yan sanayi olarak ortak çalışma ile somutlaştırması önemli olacaktır. Üyelerimiz için farkındalık ve rehberlik çalışmalarını önemli görüyoruz ve bu yönde çalışmaları iş planımıza aldık. Uyum süreci için Ar-Ge ve teknik çalışmalar gerekli olacağı gibi, ortak altyapı ve projelerin büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Bu süreçte Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD paydaşlığında oluşturulan AB-IPA destekli Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezimizin fayda sağlamasını umuyoruz. Bu çalışmalar ve dönüşüm için finans kaynaklarına sağlıklı ve etkin erişim gereği olacaktır. Bu konuda AB kaynakları için şemsiye projeler, TÜBİTAK sektörel çağrılar önemli ve Ur-Ge benzeri küme tabanlı ortak proje yapıları çok fayda sağlayacaktır.”

AA