OVP ile yeşil dönüşümde kararlılığını ortaya koyan Türkiye, küresel ticarette payını artırmayı hedefliyor

TurSEFF’in finanse ettiği proje 1.800’ü aştı

2020 yılında TurSEFF kapsamında değerlendirilerek finansmanına katkıda bulunulan 300 yeşil projeyle toplam finanse edilen proje sayısı 1.800’ü, sağlanan finansman miktarı ise 666 milyon avroyu geçti.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) 2020 sonu itibarıyla toplamda 1.800’den fazla yeşil projenin geliştirilmesine katkıda bulundu.

TurSEFF’den yapılan açıklamaya göre, çevreci yatırımların finansmanı için 2010 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından başlatılan TurSEFF projesi için 2020 yılı, salgına rağmen pek çok yeni yeşil projenin hayata geçirilerek finanse edildiği yoğun bir yıl oldu.

Yıl boyunca gösterilen çabaların bir sonucu olarak, 2020 yılında TurSEFF kapsamında değerlendirilerek finansmanına katkıda bulunulan 300 yeşil projeyle toplam finanse edilen proje sayısı 1800’ü, sağlanan finansman miktarı ise 666 milyon avroyu aştı.

Verilen bilgiye göre, bu projelerde sağlanan karbon azaltımı, her yıl 1 milyondan fazla otomobilin neden olduğu karbon emisyonuna denk gelirken, TurSEFF finansmanıyla hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımlarının toplam kurulu gücü 566 MW’a ulaştı.

Finanse edilen sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla sağlanan enerji tasarrufu yaklaşık 1 milyon hanenin her yıl tükettiği elektrik enerjisine eşdeğer bulunuyor.

Kovid-19’un yol açtığı küresel kriz, dünyada kaynakların verimsizce tüketildiğinin ve doğanın alarm zillerinin geniş halk kitlelerince fark edilmesine de vesile oldu. 2020 yılı, özellikle su, tarım, enerji gibi alanlarda kaynakların verimli kullanılmasının öneminin açıkça görüldüğü bir dönemdi.

Dolayısıyla TurSEFF’in öncelikleri de atıktan enerji, güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji projeleri gibi sürdürülebilirlik projelerinin finansmanı ve farkındalık artırma faaliyetleri organize edilmesi gibi başlıklar oldu.

Yapılan yasal düzenlemelerin de katkısıyla, geçtiğimiz yıl çatı tipi güneş enerjisi yatırımları ve hibrit yenilenebilir enerji projeleri piyasanın diğer odak alanları haline geldi ve buna paralel olarak TurSEFF de temiz enerjiye geçiş çalışmalarına hız verdi.

– Farkındalık artırıcı çalışmalar sürdü

TurSEFF 2020 yılında çevrimiçi eğitimler, seminerler ve çalıştaylar düzenleyerek yeni sürdürülebilirlik yatırımları için verimli ve uygun bir atmosfer yaratmak için farkındalık artırıcı çalışmalarına da devam etti.

Bu dönemde çeşitli eğitim ve seminerlerle yatırımcılara yol gösterici bir misyon üstlenilirken, uluslararası rekabette maliyetlerin düşürülmesini sağlayarak firmalara avantaj yaratan verimlilik yatırımlarının rolünü vurgulayan eğitim ve seminerlere hız verildi. Bundan sonraki yıllarda pandemiden alınan dersle küresel ekonomide temel motivasyonun “sürdürülebilirlik” ve “yeşil” kavramları olması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TurSEFF Proje Direktörü ve Stantec Türkiye Genel Müdürü Dr. Murat Sarıoğlu, TurSEFF’in, 2010’daki tanıtımından sonra, EBRD’nin daha büyük yeşil yatırımlara odaklanan MidSEFF projesi ve konutlarda enerji verimliliği yatırımları için geliştirdiği TuREEFF projesi gibi diğer paralel projeler arasında bir sinerji yaratarak sürdürülebilirlik yatırımlarının hayata geçirilmesinde önemli bir katalizör rolü oynadığını aktardı.

Sarıoğlu, “Bu üç ‘SEFF’ projesi ile özel sektör yatırımları için sağlanan toplam kaldıraç etkisi 2 milyar avroyu aştı. Bugün artık 10. yılı geride bırakmış bir proje olarak, bu çabalarda yalnız olmadığımızı ve şimdi başka organizasyonların da yeşil ekonomi ve finansmanına odaklandığını mutlulukla görüyoruz. TurSEFF, teknik destekli yeşil finansman çözümleri ile Türkiye ekonomisine desteğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

AA