Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Sanayi kapsamında KOBİ’lerin GES yatırımları desteklenecek

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Sanayi kapsamında KOBİ’lerin GES yatırımları desteklenecek

KOSGEB, ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ kapsamında güneş enerji Sistemi işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımlar için geri ödemeli 14 milyon TL’lik destek verilecek.

Sibel ACAR-ANKARA/ KOSGEB, ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ kapsamında yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 6 milyon liraya kadar destek verecek. Projenin başvuruları 30 Kasım 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

Proje dahilinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecek.

Plana göre, yeşil ve döngüsel bir ekonomi gerek yatırımlar gerekse büyüme stratejileri belirlenirken sera gazı emisyonlarının azaltılması ile enerji ve kaynak verimliliğinin artırılmasının gözetilmesini gerektirmekte. Bu itibarla, yeşil ve döngüsel ekonomi hedeflerinin bir arada ele alınması ve bu kapsamda geliştirilecek faaliyetlerin bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirilmesi önem arz ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen 2023-01 Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ’leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ’lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmak olarak açıklandı.

Bu çağrı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecek.

GES’LERE 14 MİLYONLUK DESTEK

Proje kapsamında güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları bekleniyor.

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 12 ay olarak belirlenirken yatırımcılara geri ödemeli 14 milyon TL destek verilecek.

Diğer projeler için Yeşil Sanayi Destek Programı mevzuatına www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek, 444 1 567 numaralı Çağrı Merkezinden ve https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/9029/turkiye-yesil-sanayi-projesi bağlantısından bilgi alınabilir.

AA