TSE Başkanı Şahin'den 'Enerji Tasarrufu Haftası' mesajı

TSE Başkanı Şahin’den ‘Enerji Tasarrufu Haftası’ mesajı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, enerjinin verimli kullanılmasının zorunluluk olduğunu belirterek, “Verimli enerji kullanımına yönelik hazırlanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek standarttır.” ifadesini kullandı.

Şahin, yazılı açıklamasında, enerjinin bilinçli kullanılmasının sağlanması amacıyla Türkiye’de her yıl ocak ayının ikinci haftasının “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak kutlandığını anımsattı.

Enerji tasarrufuna yönelik farkındalığın önemine değinen Şahin, “Enerji tasarrufu ve verimliliği, enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadele etkinliğinin artırılması ulusal stratejimizin, hedeflerimizin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerinden birisidir. Günümüzün en önemli ihtiyaçlarından olan enerjinin bilinçli kullanımını sağlamak amacıyla bireysel ve kurumsal olarak bazı alışkanlıklarımızın değiştirilmesi ile çok ciddi enerji tasarrufu sağlanabilir.” değerlendirmesini yaptı.

Şahin, enerji tasarrufunun en kolay ve maliyetsiz yolunun enerji verimliliğini sağlamaktan geçtiğini, bu anlamda enerjinin verimli kullanılmasının zorunluluk olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Verimli enerji kullanımına yönelik hazırlanan TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, her sektörde küçükten büyüğe her türlü işletmeye uygulanabilecek standarttır. Bu standart, konumu, büyüklüğü ne olursa olsun tüm kurum ve kuruluşlara uygulanabilir. Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirler, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu programlar çerçevesinde de enerji tüketimini yönetir. Yani bir kuruluş, ne tür enerji kaynağı kullanılıyor olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi hedefine bu sistem rehberliğinde ulaşabilir.”

“ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SERA GAZI EMİSYONUNUNU AZALTACAK”

Enerji Yönetim Sistemi’nin, “planla, uygula, kontrol et ve önlem al” döngüsünü çalıştırdığını, bu standardın hedefinin de Enerji Performansı Yönetimi olduğunu vurgulayan Şahin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hedefler belirlenir ve bu hedefleri gerçekleştirmek için birtakım faaliyetler planlanır. Sistemin amacı ise kurum ve kuruluşlara enerji etkinliği, kullanımı ve tüketimini kapsayacak şekilde enerji performanslarını geliştirmek için gerekli sistemlerini kurma olanağı vermektir. TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin uygulanmasıyla, enerji politikası resmiyet kazanacak, masraflarda düşüş olacak, çevre korunacak, kaynaklar etkin kullanılacak, sera gazı emisyonu azaltılacak ve mevzuata uyum sağlanacaktır. Kısaca Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji politikalarını belirliyor, amaç ve hedefleri doğrultusunda oluşturduğu programlar aracılığıyla enerji tüketimini yönetiyor.”

AA