“Sorunlarınızı dinlemek için kapımız her zaman açık”

 23. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı üçüncü güne ‘Elektrik Piyasasında Güncel gelişme ve Uygulamalar’ konulu EPDK Elektrik Piyasası Dairesi özel oturumu ile başladı.

23. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansında EPDK Elektrik Piyasası Dairesi özel oturumu ile ‘Elektrik Piyasasında Güncel gelişme ve Uygulamalar’ masaya yatırıldı. Oturumda konuşan EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Hacı Ali Ulutaş şunları kaydetti: İletimci tedarikçi üretici tüketici bir bütündür. Bizim kapımız her zaman yorumlarınıza sıkıntılarını dinlemeye açıktır. Bu düzenlemeleri yaparken sektörden muhakkak görüş alırız çünkü bütün kesimleri etkileyecek karar veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN KESİMLERİ ETKİLEYECEK KARARLAR VERİYORUZ”

EPDK Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Hacı Ali Ulutaş piyasadaki düzenlemeler ile alakalı olarak gerekli olduğunu gördükçe bir aksiyon geliştirdiklerini vurgulayarak “Sizin son tüketiciye gidene kadar yapılan büyün regülasyonlardan bizim dairemiz sorumludur. Siz bir kuralı koyduğunuz zaman hemen karşılığını alamayabilirsiniz, bu izlemeniz sonunda olumsuz bir durum oluşuyorsa bunu değiştirmeniz gerekiyor. İzleme faaliyetlerimiz sonucunda bu değiştirme aksiyonunu biz de gerçekleştiriyoruz. İletimci tedarikçi üretici tüketici bir bütündür. Bizim kapımız her zaman yorumlarınıza sıkıntılarını dinlemeye açıktır. Bu düzenlemeleri yaparken sektörden muhakkak görüş alırız. Bir düzenlemeyi anlayabilmek için geniş bakış açısına ihtiyacınız olacak. Çünkü bütün kesimleri etkileyecek karar veriyoruz. Serbest tüketici limitinin düşmesi ile bazı düzenlemeler yapmak durumu hasıl oldu. Bu konuda da sizden görüş bekliyoruz. Hazırlık çalışmalarımızı yürütüyoruz. Görüşmeler sonucu gerekli değerlendirmeleri yaparız. Biz şeffaf bir kurumuz” diye konuştu.

İHTİYAÇ FAZLASI ENERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Yenilenebilir enerjide önemli yol kat ettiklerini ifade eden EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Grup Başkanı Dr. Mustafa Gözen; “Ülkemizde elektrik piyasasına baktığımızda kurulu güç 79 bin MW’ı geçmiş durumda. Bunda özel sektörün payı yüzde 75. Bir de lisanssız kurulu güç tablomuz var. Burada da güneş santralleri hakim. Artan bir kurulum trendi var. Burada artan yatırımlarda düşen panel fiyatları önemli bir yere sahip. Elektrik üretimi üç şekilde yapılabilir. Lisanslı üretim, lisanssız üretim ve ARGE üretim izni ile piyasaya elektrik sağlanabiliyor. ARGE üretiminde daha çok üniversiteler gibi araştırma alanlarına sağlanan özel bir lisans. Lisanssız üretimde üretim tesisi ile tüketim tesisi ilişkilendirilmeli, aynı dağıtım bölgesinde olmalı bunu takip eden bazı esaslarımız var. Herhangi bir gerçek kişiye ait gerçek veya tüzel kişiye ait farklı tesisler birleştirilebilir. Yönetmeliğimiz bu izin veriyor. İhtiyaç fazlası enerjininim değerlendirilmesi 10 yıl süre ile yapılıp, YEKDEM kapsamında değerleniyor. Kaynak bazında ve görevli tedarik şirketi vasıtasıyla oluyor. Doğruda bir para akışı söz konusu değil bu konuda EPİAŞ toplan bedeli gönderiyor. Görevli tedarik şirketi de oranlara göre üretim bedellerini paylaştırıyor” dedi.

“SANTRAL SAHASI ÇİZİM YÖNETMELİĞİNDE DE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR”

EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Grup Başkanı Dr. Refik Tiryaki ise oturumda şunları kaydetti: “Son hesaplamalarımızda potansiyel 48 GW’lık rüzgar kurulum kapasitemiz var. Ancak bu, kurumumuz tarafından tekrar hesaplanıp güncelleniyor. Mevcut durumumuz 5.967 MW. Bizim 2023 hedefimiz 20 GW RES ve 5 GW GES kurulumu idi ancak Milli enerji sunumunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak’ın açıklamasında 2026 hedefi için 10 GW RES ve 10 GW GES hedefi konuldu. 6719 sayılı kanunda yeni bir değişiklik geldi. Ön lisans başvurularında santralin içinde ya da dışına olması fark etmeden “santral sahasını temsil edecek ölçüm verisi” bulunması esastır. Bu nedenle santral sahası çizim yönetmeliğinde de değişiklik olacağını düşünüyoruz”

“PİYASA DERİNLEŞMEYE BAŞLADI AMA GİDİLECEK DAHA ÇOK YOL VAR”

EPDK Elektrik Piyasası Daire Başkanlığı Grup Başkanı Dr. Fatih Kölmek enerji ticaretine dair son değişiklikleri değerlendirdi ve şöyle konuştu: “Piyasada bu kadar gelişmeye karşın 951 özel sektör oyuncumuz var. Piyasada aslıda ne kadar GÖP ya da Gün İçi Piyasası gibi ayrılmış olsa da ikili anlaşmalar ile bunlarda geçişler oluyor. Bizim gün içi piyasasını şu nedenle işletiyoruz. Pozitif ve negatif dengesizlikler arasında bir dengeleme sağlamaya çalışıyor. Piyasa derinleşmeye başladı. Ama gidilecek daha yol var. Serbest Tüketici Portalı’nı oluşturarak kimlik doğrulamasının doğru yapılmasını sağlayabilecek bir sistem oluşturduk. Bunun sayesinde tüketiciler kendilerine dair birçok işlemi görmesini sağalıyor. Tüketici sayaçların ne zaman okunduğunu ya da kendi faturalarının endeks değerlini görebilme gibi bir çok fazla imkana sahip oldu. EPİAŞ da böylelikle tüketici bilgilerini toplamaya çalışacak ve bazı maliyetler ortaya çıkmada önlenmiş olacak”