‘Şirketler yüzde 20 ilâ yüzde 50 daha az enerji tüketerek aynı üretimi yapabilir’

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı; Türkiye’nin 51 şehrinde, 14 farklı sektörde, 411 sanayi kuruluşu ve 23 ticari binada yapılan araştırmada, şirketlerin yüzde 20 ilâ yüzde 50 arasında daha az enerji tüketerek aynı üretimi yapabileceğinin ortaya çıktığını belirtti. Enerji tüketimi yüksek sektörlerde üretim yapan şirketler başta olmak üzere, pek […]

‘Şirketler yüzde 20 ilâ yüzde 50 daha az enerji tüketerek aynı üretimi yapabilir’
Burak Karagöl
  • Yayınlanma13 Şubat 2024 17:22

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı; Türkiye’nin 51 şehrinde, 14 farklı sektörde, 411 sanayi kuruluşu ve 23 ticari binada yapılan araştırmada, şirketlerin yüzde 20 ilâ yüzde 50 arasında daha az enerji tüketerek aynı üretimi yapabileceğinin ortaya çıktığını belirtti.

Enerji tüketimi yüksek sektörlerde üretim yapan şirketler başta olmak üzere, pek çok sanayi kuruluşu temiz enerji yatırımlarına ciddi miktarda kaynak aktarıyor.

2030’A KADAR TÜKETİM YÜZDE 16 AZALACAK

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, ton eşdeğer petrol (TEP) cinsinden enerji tüketiminin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) oranı olarak tanımlanan Enerji Yoğunluğu’nda Türkiye’nin arzu edilen seviyeden uzakta olduğunu vurguladı.

Kalaycı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Ocak ayı içerisinde yayınlanan 2. Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda 2024-2030 yılları arasında 20,2 milyar dolar enerji verimliliği yatırımı ve 2024-2030 yılları arasında birincil enerji tüketiminde yüzde 16 azalma sağlanması hedeflendiğine dikkat çekti.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POTANSİYELİ YÜZDE 32

37,1 MTEP (Milyon ton eş değeri petrol) seviyesine karşılık gelen bu verimlilik hedefinin yakalanması için sanayi kuruluşlarındaki sistemlerde mevcut tüketimi azaltacak yatırımlar yapılmasının önemine işaret eden Alper Kalaycı, ENSİA Kurumsal Üyesi Escon Enerji’nin saha inceleme sonuçlarına göre Türk sanayisindeki enerji verimliliği potansiyelinin yüzde 32 seviyesinde olduğunu belirtti.