Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE, "Yeşil OSB Belgelendirme Programı" oluşturdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE, “Yeşil OSB Belgelendirme Programı” oluşturdu

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TSE’nin katkıları ile Yeşil OSB Belgelendirme Programı oluşturulduğunu belirtti.

Şahin, yazılı açıklamasında Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Programı’nda TSE’nin önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

Enstitünün iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili gerçekçi ve somut planlar sunduğuna işaret eden Şahin, TSE’nin, yenilikçi çözümlerle iş dünyasının bu süreçte ihtiyaç duyabileceği, Yeşil OSB sertifikasyonunun çevre etiketi ve atık yönetimi, sürdürülebilir finans, sera gazı emisyonu doğrulama, yaşam döngüsü analizi, elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi hizmetleri vermeye hazır hale geldiğini bildirdi.

Şahin, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirme ve sürdürülebilir sanayi için Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’na eklenen “Yeşil OSB” tanımı ile ilgili olarak, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 2016’da yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5 derecenin altında tutulmasına yönelik birçok çalışma yapıldığına dikkati çekti.

Sektörlerin ve ülkelerin net sıfır karbon hedefi için taahhütler verdiğini yol haritaları ve programlar hazırlayarak mevzuatlar yayınladığını belirten Şahin, Türkiye’nin de Paris İklim Anlaşması kapsamında Ulusal Katkı Beyanı sunduğunu ve artıştan azaltım olacak şekilde, yüzde 21 oranında, sera gazı emisyon azaltım taahhüdü verdiğini kaydetti.

COP 27’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu azaltım oranının yüzde 41 olarak revize edildiğinin altını çizen Şahin, “Bütün bu çalışmalar kapsamında iklim değişikliği etkilerini en aza indirmek ve sürdürülebilir bir sanayi için organize sanayi bölgelerinin üzerine de belirli sorumluluklar yüklenmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

YEŞİL OSB BELGELENDİRME PROGRAMI’NIN AMAÇLARI

Şahin, Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı’nda, Yeşil OSB ve Yeşil Endüstri Bölgesi Sertifikasyon Sistemi’nin uygulanmaya alınmasına yönelik teknik ve idari çalışmaların tamamlanması görevinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TSE’ye verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Bu sorumluluklar doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve TSE’nin katkıları ile Yeşil OSB Belgelendirme Programı oluşturulmuştur. Yeşil OSB Belgelendirme Programı’nın amaçlarından birisi ülkemizde yer alan sanayi bölgelerinin, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda, sürekli gelişim prensibi benimsenerek, uluslararası standartlara ulaştırılmasına katkı sağlamaktır. Diğeri ise OSB yönetimlerinin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği alanında bünyelerindeki firmalara katkı sağlayacak şekilde organizasyonlarını geliştirmesi. OSB bünyelerindeki firmalarımızın Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve diğer uluslararası mevzuat ve standartlara adaptasyonlarını ve yeşil finansmana erişimini kolaylaştırmaktır.”

YEŞİL OSB SERTİFİKASI’NA ÖNCELİK

Yeşil OSB olmak için hazırlanan projelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kredilendirilmesi ve öncelikli olarak değerlendirilmesine imkan tanımak amacıyla Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nda düzenlemeler yapıldığını belirten Şahin, “OSB’lere verilecek kredilere ilişkin hususlar düzenlemede ifade edilmiştir. Bu düzenleme ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sunduğu kredi sağlama mekanizmalarında Yeşil OSB sertifikasının öncelikli olarak değerlendirileceği belirtilmektedir.” ifadesini kullandı.

Şahin, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Programı’nda TSE’nin önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“TSE, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ile ilgili gerçekçi ve somut planlar sunarak, yenilikçi çözümler ile işletmelerin önünü açmak amacıyla, bir Sürdürülebilir Dönüşüm Programı başlatmış ve iş dünyamızın bu süreçte ihtiyaç duyabileceği Yeşil OSB Sertifikasyonu, çevre etiketi ve atık yönetimi, sürdürülebilir finans, sera gazı emisyonu doğrulama, yaşam döngüsü analizi, elektrikli araç ve şarj altyapıları başta olmak üzere her türlü hizmeti vermeye hazır hale gelmiştir.”

AA