'OSB düzenlemesi sürdürülebilir gelecek için büyük önem taşıyor'

‘OSB düzenlemesi sürdürülebilir gelecek için büyük önem taşıyor’

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, OSB’lerle ilgili kanun değişikliğinin, sürdürülebilir gelecek için büyük önem taşıdığını belirtti.

Ardıç, yazılı açıklamasında, OSB’lerin düzenli bir ekonomik yapı, sanayileşme ve üretim süreçlerinin oluşturulması için önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekti.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile OSB Kanunu’na “Yeşil OSB” kavram ve tanımı getirildiğini hatırlatan Ardıç, “Yeşil OSB olmak için hazırlanan projelerin, kredilendirilmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca öncelikli olarak değerlendirilecek.” ifadelerini kullandı.

Ardıç, “Yeşil OSB”lere verilecek desteğin, öncelikle sürdürülebilir gelecek için büyük önem taşıdığını kaydederek, “Bu demektir ki kaynak ve enerji verimliliği, yalın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çevreye duyarlı OSB’lerle yolumuza devam edeceğiz.” değerlendirmesini yaptı.

Kanunda OSB’lerin planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemelerin de yer almasının sanayiciler için hızlı ve nitelikli üretimin önünü açtığına dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

“Yönetmelikte belirtilen şart ve sürelerde yatırım yapmayı taahhüt eden parsel maliklerine, kamulaştırma yapılmadan seçilen alanda OSB tarafından yer verilebilecek. Sanayi alanı olarak belirlenen yerlerde, planı onaylayan idarenin görüşünün alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla OSB yer seçimi işlemi yapılmadan OSB alanı kesinleştirilebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından OSB olarak sınırları kesinleştirilen alanlarda, acele kamulaştırma kararına istinaden mahkemece takdir edilen taşınmaz bedelinin banka hesabına yatırılması ve acele el koyma kararı verilmesinin ardından yatırımların gecikmemesi için OSB tarafından altyapı inşaatı ve tahsis yapılabilecek, yatırımlar için ruhsat ve izinler verilebilecek.”

Yeşil OSB’lerin sayısının artmasının ve hızlı bir şekilde üretime geçmesinin makroekonomik anlamda, nitelikli ve katma değeri yüksek üretimin önünün açılması anlamına geldiğini aktaran Ardıç, “Yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik kavramlarını bünyesinde toplayan ‘yeşil ekonomi’ Ankara Sanayi Odası olarak bizim de önceliğimizdir. Çünkü yeşil ekonomi, ekolojik problemleri ve çevresel riskleri önemli oranda azaltırken, aynı anda insan refahını ve sosyal eşitliği artıracak bir yol haritasıdır ve her alanda uygulanması gerekir.” ifadelerini kullandı.

AA