İngiltere, konutların enerji verimliliğini artırmak için 1,8 milyar sterlin yatırım açıkladı

İngiltere, konutların enerji verimliliğini artırmak için 1,8 milyar sterlin yatırım açıkladı

İngiltere, konutlar ve kamu binalarında enerji verimliliğini artırmak amacıyla 1,8 milyar sterlin (2,2 milyar dolar) yatırım açıkladı.

İngiltere Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanlığı’nın açıklamasına göre, ülke çapında 115 binin üzerinde konutun enerji verimliliği artırılması hedeflenirken, enerji verimliliği uygulamalarının hane halkının faturalarında yıllık 220 ila 400 pound arası düşüş sağlayacağı hesaplanıyor.

Enerji verimliliğini artırmak için açıklanan 1,8 milyar sterlinin 1,4 milyar sterlini konutlar için kullanılacak. Kalan 400 milyon sterlinlik kısmı ise hastaneler, okullar, müzeler, üniversiteler ve diğer kamu binalarının verimliliğini artıracak uygulamalara harcanacak.

Söz konusu destek paketi, Sosyal Konut Karbonsuzlaştırma Fonu ve Kamu Sektörü Karbonsuzlaştırma Planı çerçevesinde sağlanacak.

Enerji verimliliği uygulamalarının artmasıyla ülkede 20 bin kişiye iş imkanının ortaya çıkması bekleniyor.

AA