EÜAŞ Türkiye’nin en büyük hidroelektrik üreticisi

Elektrik Üretim A.Ş. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü ‘Bir Bakışta EÜAŞ 2022’ Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre EÜAŞ 46 santral ve 13 bin 832 MW kurulu güç ile Türkiye’nin en büyük hidroelektrik üreticisi oldu. Elektrik Üretim A.Ş. ‘Bir Bakışta EÜAŞ 2022’ Raporunu kamuoyuyla paylaştı. 2022 yılındaki faaliyetlerin özetlendiği çalışmadan derlenen bilgilere göre 39,775 […]

EÜAŞ Türkiye’nin en büyük hidroelektrik üreticisi
Burak Karagöl
  • Yayınlanma8 Haziran 2023 12:28

Elektrik Üretim A.Ş. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Müdürlüğü ‘Bir Bakışta EÜAŞ 2022’ Raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre EÜAŞ 46 santral ve 13 bin 832 MW kurulu güç ile Türkiye’nin en büyük hidroelektrik üreticisi oldu.

Elektrik Üretim A.Ş. ‘Bir Bakışta EÜAŞ 2022’ Raporunu kamuoyuyla paylaştı. 2022 yılındaki faaliyetlerin özetlendiği çalışmadan derlenen bilgilere göre 39,775 Milyar TL sermaye ile yatırımlarını sürdüren EÜAŞ’ın bünyesinde 46 hidroelektrik santrali, 6 doğal gaz santrali, 4 termik santral ve 2 rüzgar santrali bulundu.

2022 yılında kurulu gücünün yüzde 65’ini, üretiminin ise yüzde 57’sini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

Atatürk, Karakaya, Keban ve Ilısu gibi HES’lerin arasında bulunduğu 46 santral ve 13 bin 832 MW kurulu güç ile Türkiye’nin en büyük hidroelektrik üreticisi konumunda bulunan EÜAŞ’ın, Türkiye üretimine katkısı yüzde 8 olarak gerçekleşti. Bununla birlikte doğal gaz bazında 4 bin 910 MW ve yüzde 23,18 oranında kurulu gücü bulunurken, üretimde ise doğal gazın payı yüzde 28,09 ile 13 bin 192 GWh oldu. Termik santrallerin Türkiye üretimine katkısına bakıldığında 20 bin 389 GWh ile yüzde 6,2 olduğu belirlendi. Toplam kurulu güç 21 bin 183 MW olarak gerçekleşti.

2022 yılında 19,5 milyar ton seviyesinde olan Türkiye linyit rezervinin 10,4 milyar tonu (yüzde 54’ü) EÜAŞ portföryünde yer aldı. Türkiye’nin en büyük linyit kaynağı Afşin-Elbistan Havzası, yaklaşık 4,7 milyar ton ile linyit rezervinin yüzde 25’ini oluşturdu.

Iğdır ili sınırları içerisinde Yap İşlet Devret projesi kapsamında inşa edilen ve 10,8 MW kurulu güce sahip Gaziler HES 20 yıllık sözleşmesinin sona ermesinin akabinde 2022 yılı içerisinde EÜAŞ tarafından devralındı. 

Elazığ ili sınırları içerisinde bulunan 19,8 MW kurulu gücündeki Hazar-I HES ile 10 MW kurulu gücündeki Hazar-II HES’in 26 yıllık İşletme Hakkı Devri sözleşme süresinin sona ermesinin akabinde 2022 yılı içerisinde devralındı.

Elektrik üretim tesislerinin otomatik kontrolünü milli teknoloji ile gerçekleştirilmesine imkan sağlayarak yabancı sistem bağımlılığına son verecek çalışmaların yaygınlaştırılması kapsamında 6 santralda daha EOS kurulumu yapıldı. 

Kurum 2022 yılında bünyesinde 301 memur, 2 bin 438 sözleşmeli personel ve 3 bin 84 işçi bulundururken, 5 bin 221 hizmet alımı yaptı. Kurum toplamda 11 bin 44 personel ile elektrik üretimine katkıda bulundu.

Uluslararası İç Kontrol Değerlendirme ve Derecelendirme Enstitüsü tarafından İç Kontrol Sistemi yeterlilik ve etkinliği değerlendirilerek bunun sonucunda Türkiye’de ICI İç Kontrol mükemmellik belgesi almaya hak kazanan ilk kamu kurumu oldu.

EÜAŞ’ın yetişmiş insan gücü ve üniversitelerin akademik bilgisi birleştirilerek enerji sektöründe ARGE projeleri üretilmesi, yerli teknolojilere yön verilmesi, yapılacak proje çalışmaları ile enerji alanında ülkemizin dışa bağımlılığının bitirilmesi için Teşekkülümüz ile Yüksek Öğretim Kurumu arasında, ‘Enerji Akademi Programı İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

2022 YILINDA TOPLAM 15 BİN GWH ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINDI

Kamu adına elektrik ticareti işlemleri kapsamında EÜAŞ, enerji alış portföyünde yer alan kaynaklardan 2022 yılında toplam 15 bin 865 GWh elektrik enerjisi satın aldı.

Piyasa içi işlemler kategorisinde 2022 yılında EÜAŞ olarak Gün Öncesi, Gün İçi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası kapsamında verilen teklifler neticesinde piyasa satışları 12 bin 474 GWh, piyasadan alışlar ise 12 bin 292 GWh olarak gerçekleşti. Ayrıca yıl içerisinde ‘Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi’nde 1 milyon 132 bin 648 adet belgenin ise satışı gerçekleştirildi.

EÜAŞ’IN ÖNEMLİ YATIRIMLARI

• Rapora göre EÜAŞ’ın önemli yatırımları:

• Keban Hidroelektrik Santrali Rehabilitasyonu

• Karakaya Hidroelektrik Santrali Türbin Verimliliğinin Artırılması Danışmanlık, Etüt ve Rehabilitasyon İşleri

• 18 Mart Çan Termik Santrali Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi Kurulması

• Afşin -Elbistan B TS ( 1 – 2 – 3 – 4 ) Üniteler Kazan Rehabilitasyon İşleri

• Generatör Fabrikası Kurulması

• İstanbul Doğalgaz Kombine Çevrim A Santralinin Yenilenmesi ve Kapasite Artışı

• Afşin Elbistan B Termik Santrali Doğal Gaz Temini

• 18 Mart Çan TS Kireçtaşı Kırma, Öğütme ve Eleme Tesisi

• Pompaj HES Kurulması

• Alaçatı RES’in Yerli/Milli Rüzgar Türbinleri Üretilerek Yenilenmesi

• Afşin-Elbistan B-Kışlaköy Kömür Nakli Bandı 

• İstanbul DGS Fuel Oil Tanklarının Dönüştürülmesi

• Çayırhan TS BGA Sisteminin Rehabilitasyonu

• Baca Gazı Arıtma Sistemleri Ar-Ge Projesi

• Karakaya HES İdari ve Sosyal Tesis Binaları Yapımı

• İstanbul DGS A Su Alma Yapısının Yenilenmesi