EPDK’dan şarj hizmetleri piyasasına sıkı takip

EPDK tarafından yapılan açıklamada, şarj piyasasında sorumluluklarını yerine getirmeyen, gerekli yatırımları yapmayan şirketlerin lisanslarının sonlandırıldığı belirtildi.

Şarj ağını mevzuatta belirlenen sürede oluşturmayan veya oluşturduktan sonra bu nitelikleri koruyamayan lisans sahiplerinin lisanslarının Kurul kararıyla sona erdirilmesi mevzuat kapsamında hüküm altına alındı. Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin piyasa koşulları üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 31/07/2023 tarihinden önce lisans alan şirketlerin, belirtilen nitelikleri haiz bir şarj ağını oluşturma yükümlülük süreleri 1/03/2024 tarihinde doldu. Bu kapsamda EPDK’nın 07/03/2024 tarihli Kurul toplantısında yükümlülüğünü yerine getiremeyen 13 şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin lisanslarının sona erdirilmesine karar verildi. EPDK, bir yandan şarj hizmeti vermek isteyen, bu alanda yatırım yapmak isteyen şirketlere lisans vermeye devam ederken, bununla birlikte süresi içerisinde şarj ağı kurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen lisans sahibi şirketlerin lisanslarını sonlandırmaya devam edeceğini bildirdi.

TÜRKİYE’DE, OCAK 2024 SONU İTİBARIYLA ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 87 BİN 941 ADEDE ULAŞTI

Ülkemizde elektrikli araç piyasası ve şarj altyapısında hızlı gelişim devam ediyor. 2023 yılı başında Türkiye’de 14 bin 552 adet elektrikli araç mevcut iken Ocak 2024 sonu itibarıyla bu sayı 87 bin 941 adede ulaştı. EPDK tarafından yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetleri kapsamında lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlar neticesinde, 2023 yılı başında ülke çapında 3 bin 81 olan şarj noktası (soketi) sayısı ise 16 bin 366’ya yükseldi. Bu şarj noktalarının 11 bin 57’sinin AC (yavaş), 5 bin 309 adedinin ise DC (hızlı) şarj noktası niteliğinde oldu belirtildi. Ülkemizde soket başına düşen elektrikli araç sayısı 5,37 olarak açıklandı. Bu oran Avrupa ülkelerinde ortalama 13,75 olup ülkemiz soket başına düşen elektrikli araç sayısı bakımından iyi bir konumda bulunduğu vurgulandı.

EPDK tarafından yapılan düzenlemelerle esas olarak elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmetine kaliteli, sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşmaları amaçlanıyor. Yapılan düzenlemelere göre şirketler aldıkları şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında şarj ağı işletebiliyor. Lisans sahibi şirketler, kendileri şarj istasyonlarını işletebilmekte olduğu gibi verdikleri sertifikalar ile üçüncü taraflara da şarj istasyonu işletme imkânı sağlayabiliyor. Lisans sahiplerinin lisans alındıktan sonra altı ay içerisinde en az beş farklı ilçede ve en az elli adet şarj ünitesinden oluşacak şekilde şarj ağı oluşturmaları gerekiyor. Şarj istasyonu işletmek isteyen gerçek kişiler veya şirketler lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle de şarj istasyonu işletme imkanına sahip oluyor. Hızlı şarj istasyonlarının arttırılmasına ve elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmeti fiyatına basit ve karşılaştırabilir bir şekilde ulaşmasına yönelik kritik düzenlemeler de hayata geçirildi.

KONTROL VE DENETİM FAALİYETLERİ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ARTARAK DEVAM EDECEK

Şarj istasyonlarının ihtiyaca cevap verebilecek sayıda ve şebeke altyapısıyla uyumlu olması, ödeme araçlarının güvenliği, şarj istasyonlarına kolay erişim, meydana gelebilecek arızaların giderilmesi, şarj hizmeti fiyatlarının takibi gibi süreçler de EPDK tarafından kontrol ediliyor. Elektrikli araç kullanıcılarından gelen şikayet başvuruları da Kurum tarafından dikkate alınıyor ve bu başvuruların takibi gerçekleştiriliyor. Elektrikli araç kullanıcılarına kaliteli, sürekli ve kesintisiz şarj hizmeti sunmayan şarj ağı şirketlerinin yaptırıma tabi olacağı mevzuatla hüküm altına alınmış olup EPDK, bu kapsamda kontrol ve denetim faaliyetlerini önümüzdeki dönemde arttırarak devam edeceğinin altını çizdi.

Konu ile ilgili EPDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bugün itibarıyla şarj ağı oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmek için süresi devam eden 54 şarj ağı işletmeci lisansı dahil olmak üzere toplam 172 lisans sahibi tarafından elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti verilmeye devam etmekte olup, elektrikli araç pazarında yaşanan hızlı gelişmeye paralel olarak ülkemiz şarj ağının coğrafi kapsayıcılığının genişlemesi ile şarj ağı altyapısında güçlü ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması EPDK’nın önde gelen hedefleri arasında yer alıyor.”

ARAÇ BAŞINA DÜŞEN ŞARJ NOKTASI SAYILARI

Türkiye’deki yeşil şarj istasyonu sayısı EPDK verilerine göre toplamın üçte birini aşarak 2 bin 206’ya yükseldi. İstanbul, bin 411 istasyonla en fazla yeşil şarj istasyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu istasyonlarda, 836 DC hızlı şarj soketi ve 2 bin 752 AC şarj soketi bulunuyor.

Türkiye genelinde 81 ilde halka açık şarj noktaları hizmet veriyor. Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye araç başına düşen şarj noktası sayısında üst sıralarda yer alıyor. AC şarj noktaları açısından Avrupa’da 2. sırada, DC şarj noktaları açısından 3. sırada ve toplam şarj noktaları açısından 2. sırada yer alıyor.

2023 Haziran itibarıyla Türkiye’de her 3,5 elektrikli araca 1 soket düşerken, bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 13 araca 1 soket olarak hesaplanmaktadır. Bu nedenle, Türkiye’deki elektrikli araç pazarı ve şarj ağı altyapısı hızla gelişmektedir. Şarj ağı işletmeci lisansı sahiplerinin artması ve alanda sağlanan destek ve teşviklerle şarj noktası sayısının artırılması gerekiyor.

EPDK’nın “Serbest Erişim Platformu-Şarj@TR” programı, elektrikli araç kullanıcılarına yönelik güncel ve güvenli mobil destek uygulamasıdır. Bu uygulama sayesinde, halka açık şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri, güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları gibi bilgilere kolayca erişilebilir.

Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) Başkanı Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır

‘DEPOLAMA DESTEKLİ HIZLI ŞARJ ALTYAPISI ELEKTROMOBİLİTEYE GEÇİŞİ HIZLANDIRACAKTIR’

EPDK’nın elektrikli araç şarj istasyonu işletme lisansı verdiği şirketlerin enerji depolamayı da gündemlerine alması gerekiyor. Elektrikli araçların ulaşım sektöründeki nüfuzu arttıkça şarj altyapısının zorunlu kurulumuna olan talep de artıyor. Bu taleple birlikte şarj istasyonları kurulumu için şebeke altyapısının yeterliliği önemli bir darboğaz olarak karşımıza çıkacak. Bu noktada enerji depolama sistemleri bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Şarj talebinin şebeke kapasitesini aştığı durumlarda bataryadan sistemi destekleyerek ve talebin düşük olduğu zamanlarda bataryayı şarj ederek ilave şebeke altyapısı yatırımlarının önüne geçilebilir. Bununla birlikte PV, Enerji depolama sistemi ve Şarj altyapılarından oluşan merkezi şarj istasyonu konsepti de giderek artan şekilde hayatımıza girecek. Hızlı ve merkezi şarj altyapılarının bu modelle kurulması en ekonomik çözüm olacaktır. 2021 yılında küresel EV pazarının değeri 411 milyar ABD dolarıydı ve satışların 2027 yılına kadar 3,5 kat artarak yaklaşık 1,4 trilyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Elektrikli araç sahipleri hala benzin istasyonları kadar rahat bir şekilde hızlı şarj noktalarına erişmekten çok uzak olduğundan, yenilenebilir enerji ve enerji depolama destekli daha hızlı şarj altyapısının kullanıma sunulması elektromobiliteye geçişi hızlandıracaktır.

Solarşarj Genel Müdürü Murat Karagözoğlu

‘SİSTEM ALTYAPISI DETAYLI OLDUĞU İÇİN YATIRIMCILARIN ZORLANMASI NORMAL’

EPDK’nın elektrikli araç şarj istasyonu lisansı alan 180 civarında firma var. Bir kısmı yatırımlarına devam ederken bir kısmı da altyapılarını oluşturmaya çalışıyor. Genel sistem altyapısı dışarıdan basit gibi duruyor olsa da çok fazla detay var. Bu noktada yatırımcıların zorlanmaları normal. Biz de Solarşarj markası olarak bugün itibarıyla şarj ağı oluşturma yükümlülüklerimizi yerine getirmenin yanında “Sıfır emisyonlu bir gelecek için hızlı bir şekilde şarj ağımızı kurarak büyümeye devam ediyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde çok sayıda noktada “Solarşarj” istasyonu kurma hedefimiz ile AC ve DC istasyonlarımızın her geçen gün sayısını artırarak büyümeye devam ediyoruz. Bu büyüme odağımız, elektrikli araçların günümüzde daha çekici olmasında önemli bir rol oynuyor. Ayrıca ülkemizde elektrikli araçların sayısı artarken, bu araçların daha çevreci bir şekilde kullanılabilmesine imkân sağlayacak şekilde elektriğini güneşten alan şarj istasyonlarının kurulması da çok önemli. Bizde yatırım planlamamızı bu şekilde planladık ve uyguluyoruz.