EPDK’dan şarj hizmetleri piyasasına sıkı takip

EPDK’dan şarj hizmetleri piyasasına sıkı takip

EPDK tarafından yapılan açıklamada, şarj piyasasında sorumluluklarını yerine getirmeyen, gerekli yatırımları yapmayan şirketlerin lisanslarının sonlandırıldığı belirtildi.

Şarj ağını mevzuatta belirlenen sürede oluşturmayan veya oluşturduktan sonra bu nitelikleri koruyamayan lisans sahiplerinin lisanslarının Kurul kararıyla sona erdirilmesi mevzuat kapsamında hüküm altına alındı. Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin piyasa koşulları üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 31/07/2023 tarihinden önce lisans alan şirketlerin, belirtilen nitelikleri haiz bir şarj ağını oluşturma yükümlülük süreleri 1/03/2024 tarihinde doldu. Bu kapsamda EPDK’nın 07/03/2024 tarihli Kurul toplantısında yükümlülüğünü yerine getiremeyen 13 şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin lisanslarının sona erdirilmesine karar verildi. EPDK, bir yandan şarj hizmeti vermek isteyen, bu alanda yatırım yapmak isteyen şirketlere lisans vermeye devam ederken, bununla birlikte süresi içerisinde şarj ağı kurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen lisans sahibi şirketlerin lisanslarını sonlandırmaya devam edeceğini bildirdi.

Ülkemizde elektrikli araç piyasası ve şarj altyapısında hızlı gelişim devam ediyor. 2023 yılı başında Türkiye’de 14.552 adet elektrikli araç mevcut iken Ocak 2024 sonu itibarıyla bu sayı 87.941 adete ulaştı. EPDK tarafından yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetleri kapsamında lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlar neticesinde, 2023 yılı başında ülke çapında 3.081 olan şarj noktası (soketi) sayısı ise 16.366’ya yükseldi. Bu şarj noktalarının 11.057’si AC (yavaş), 5.309 adeti ise DC (hızlı) şarj noktası niteliğinde oldu belirtildi. Ülkemizde soket başına düşen elektrikli araç sayısı 5,37 olarak açıklandı. Bu oran Avrupa ülkelerinde ortalama 13,75 olup ülkemiz soket başına düşen elektrikli araç sayısı bakımından iyi bir konumda bulunduğu vurgulandı.

EPDK tarafından yapılan düzenlemelerle esas olarak elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmetine kaliteli, sürekli ve kesintisiz bir şekilde ulaşmaları amaçlanıyor. Yapılan düzenlemelere göre şirketler aldıkları şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında şarj ağı işletebiliyor. Lisans sahibi şirketler, kendileri şarj istasyonlarını işletebilmekte olduğu gibi verdikleri sertifikalar ile üçüncü taraflara da şarj istasyonu işletme imkânı sağlayabiliyor. Lisans sahiplerinin lisans alındıktan sonra altı ay içerisinde en az beş farklı ilçede ve en az elli adet şarj ünitesinden oluşacak şekilde bir şarj ağını oluşturmaları gerekiyor. Şarj istasyonu işletmek isteyen gerçek kişiler veya şirketler lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle de şarj istasyonu işletme imkanına sahip oluyor. Hızlı şarj istasyonlarının arttırılmasına ve elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmeti fiyatına basit ve karşılaştırabilir bir şekilde ulaşmasına yönelik kritik düzenlemeler de hayata geçirildi.

Şarj istasyonlarının ihtiyaca cevap verebilecek sayıda ve şebeke altyapısıyla uyumlu olması, ödeme araçlarının güvenliği, şarj istasyonlarına kolay erişim, meydana gelebilecek arızaların giderilmesi, şarj hizmeti fiyatlarının takibi gibi süreçler de EPDK tarafından kontrol ediliyor. Elektrikli araç kullanıcılarından gelen şikayet başvuruları da Kurum tarafından dikkate alınmakta ve bu başvuruların takibi gerçekleştiriliyor. Elektrikli araç kullanıcılarına kaliteli, sürekli ve kesintisiz bir şarj hizmeti sunmayan şarj ağı şirketlerinin yaptırıma tabi olacağı mevzuatla hüküm altına alınmış olup EPDK, bu kapsamda kontrol ve denetim faaliyetlerini önümüzdeki dönemde arttırarak devam edeceğinin altını çizdi.

Bugün itibariyle şarj ağı oluşturma yükümlülüğünü yerine getirmek için süresi devam eden 54 şarj ağı işletmeci lisansı dahil olmak üzere toplam 172 lisans sahibi tarafından elektrikli araç kullanıcılarına şarj hizmeti verilmeye devam etmekte olup, elektrikli araç pazarında yaşanan hızlı gelişmeye paralel olarak ülkemiz şarj ağının coğrafi kapsayıcılığının genişlemesi ile şarj ağı altyapısında güçlü ve istikrarlı bir büyümenin sağlanması EPDK’nın önde gelen hedefleri arasında yer alıyor.