EPDK elektrikli araç şarj altyapısı faaliyetlerine 2024’te de hızla devam ediyor

Elektrikli araç teknolojilerinin giderek yaygınlaştığı ve elektrikli araçların yollarımızda gün geçtikçe daha görünür hale geldiği bir döneme tanıklık ediyoruz. EPDK da bu kapsamda yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetlerine 2024 yılında da hızla devam ediyor. EPDK konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Ülkemizde e-mobilite alanında yapılan düzenlemelerle […]

EPDK elektrikli araç şarj altyapısı faaliyetlerine 2024’te de hızla devam ediyor
Gözde Emlik
  • Yayınlanma8 Nisan 2024 10:46

Elektrikli araç teknolojilerinin giderek yaygınlaştığı ve elektrikli araçların yollarımızda gün geçtikçe daha görünür hale geldiği bir döneme tanıklık ediyoruz. EPDK da bu kapsamda yeterli ve sürdürülebilir elektrikli araç şarj altyapısı ile serbest bir piyasanın tesis edilmesine yönelik düzenleme faaliyetlerine 2024 yılında da hızla devam ediyor.

EPDK konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Ülkemizde e-mobilite alanında yapılan düzenlemelerle dünyada ilk kez “şarj ağı işletmeci” tanımı mevzuat kapsamına alınarak piyasa oyuncuları lisanslandırılmış ve şarj hizmeti piyasası hukuki bir zemine kavuşmuştur. Gelinen noktada, şarj hizmeti faaliyetlerine yönelik yasal altyapının oluşumundan önce yalnızca 5 adet firmanın faaliyet gösterdiği şarj hizmeti piyasasında bugün itibariyle 176 adet lisanslı şirket faaliyet göstermektedir. 2023 yılı başında Türkiye’de 14.552 adet elektrikli araç mevcut iken bugün itibarıyla bu sayı 93.973 adete ulaşmıştır. EPDK’dan lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlar neticesinde, 2023 yılı başında Türkiye çapında 3.081 (2.706 adet AC (Yavaş) ve 375 adet DC (Hızlı)) olan şarj noktası (soketi) sayısı ise 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle 17.233’e (11.412 adet AC (Yavaş) ve 5.821 adet DC (Hızlı)) yükselmiştir. Elektrikli araç sayımız hızla artarken aynı süratle şarj noktalarımızın da artması e-mobilite ekosisteminin gelişimi açısından olumlu bir gelişmedir. Ülkemizde soket başına düşen elektrikli araç sayısı 5,4’dür. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 13,75 olup ülkemiz soket başına düşen elektrikli araç sayısı bakımından oldukça iyi durumda bulunmaktadır” dedi.

Ayrıca; “Bununla birlikte elektrikli araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğinin belgelendirildiği “yeşil şarj istasyonu” kavramı mevzuata eklenmiş olup piyasada hali hazırda faaliyet gösteren şarj istasyonlarının yaklaşık yarısı bu kapsamda hizmet vermektedir. Yeşil şarj istasyonlarının yanı sıra yenilenebilir enerji üretim tesisi ile bütünleşik şarj istasyonlarının da kurulması mümkün bulunmaktadır. Bu sayede ülkemizdeki yerli ve yenilenebilir enerji potansiyeli değerlendirilmekte, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu bir ulaşım imkanı sunulmakta ve ülkemizin iklim hedeflerine ulaşma sürecine önemli katkılar sağlanmaktadır” diye eklendi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada; “Ülkemizde elektrikli araç pazarı ve şarj ağı altyapısı hızlı bir gelişim gösterirken bu gelişimin önümüzdeki yıllarda da devam edip etmeyeceği herkesin merak konusudur. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümleri gereğince her iki yılda bir EPDK’ya ülkemizdeki elektrikli araç kullanımı, gelişimi ve şarj altyapısı ihtiyacına yönelik projeksiyon hazırlanması görevi verilmiştir. EPDK tarafından kamuoyu ile paylaşılan projeksiyon çalışmasında; yeni araç ihtiyacı, genç nüfus yoğunluklu nüfus artışı, otomotiv pazarı büyümesi, elektrikli araçlara ulaşımı artırıcı muhtemel teşvikler, kullanıcı endişelerinin giderilme hızı ve otomotiv üreticilerinde elektrikli teknolojilere dönüş hızı gibi parametreler dikkate alınarak detaylı senaryo analizleri ortaya konulmuştur. Elektrikli araç pazarı gelişmiş ülkelerin pazar gelişim trendleri de dikkate alınarak yıllar itibarıyla elektrikli araç ve şarj noktası (soket) sayısı tahminlerini içeren düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç temel senaryo oluşturulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

Bu senaryolar şu şekilde belirtildi:

Elektrikli Araç Projeksiyonu

Yıl Elektrikli Araç Sayısı
Düşük Senaryo Orta

Senaryo

Yüksek Senaryo
2025 202.030 269.154 361.893
2030 776.362 1.321.932 1.679.600
2035 1.779.488 3.307.577 4.214.273

 

Şarj Noktası (Soketi) Projeksiyonu

Yıl Şarj Noktası Sayısı (AC) Şarj Noktası Sayısı (DC) Şarj Noktası Sayısı (Toplam)
Düşük Senaryo Orta

Senaryo

Yüksek Senaryo Düşük Senaryo Orta

Senaryo

Yüksek Senaryo Düşük Senaryo Orta

Senaryo

Yüksek Senaryo
2025 24.983 33.476 44.988 9.295 12.594 16.909 34.278 46.070 61.897
2030 58.717 100.187 127.224 24.826 42.637 54.050 83.543 142.824 181.274
2035 100.150 186.152 237.181 46.766 86.924 110.753 146.916 273.076 347.934

 

Çalışmadaki baz (orta) senaryoya göre 2030 yılında elektrikli araç sayısının 1,3 milyon adet, şarj noktası sayısının 142 bin adet; 2035 yılında elektrikli araç sayısının 3,3 milyon adet, şarj noktası sayısının 273 bin adet civarında olması öngörülüyor.

Verilen bilgilere göre; EPDK tarafından lisans verilen şirketler bugüne kadar sektörde yaklaşık 250 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Projeksiyon çalışmasına göre baz (orta) senaryoda 2030 yılında 990 milyon dolar; 2035 yılında ise 2 milyar dolar civarında şarj ünitesi ve ekipman yatırımının gerçekleştirilmesi bekleniyor.