Enerji verimliliği yatırımlarının önünü açacak karar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile kamu desteği sağlanacak enerji verimliliği yatırımlar için 5 yıl içinde geri dönüş sağlanması şartı kaldırıldı. Tebliğ ile bu yatırımlardan elde edilmesi gereken asgari enerji verimliliği oranı da yüzde 20’den yüzde 15’e indirildi. […]

Enerji verimliliği yatırımlarının önünü açacak karar
Tolgahan Küçük
  • Yayınlanma16 Ekim 2020 10:47
  • Güncelleme20 Ekim 2020 10:54

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu tebliğ ile kamu desteği sağlanacak enerji verimliliği yatırımlar için 5 yıl içinde geri dönüş sağlanması şartı kaldırıldı. Tebliğ ile bu yatırımlardan elde edilmesi gereken asgari enerji verimliliği oranı da yüzde 20’den yüzde 15’e indirildi.

Düzenleme ile ilgili tebliğin “Teşvik belgesi müracaatının değerlendirilmesi” başlıklı 7’nci maddesinin altıncı fıkrasının a bendi şu şekilde değişti;

a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder. Bu yatırımın en az yüzde on beş oranında enerji tasarrufu sağlaması gerekir.”

Bu bölüm 26 Temmuz 2017 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğde şu şekildeydi;

a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ve azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini taahhüt ederek, yatırıma ilişkin makine ve teçhizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder.

Bununla birlikte düzenlemenin aynı maddesinin c bendinde bakanlık tarafından hazırlanacak raporun gereklerinin belirtildiği c bendine “enerji verimliği” ifadesi de eklendi. Bu bölüm şu şekilde oldu;

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde enerji verimliliği raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenir.