“Enerji sektörünün dönüşümüne şahit oluyoruz”

Sibel ACAR/ANKARA

YEGM Genel Müdürü Dr. Oğuz Can; “Enerji sektörünün dönüşümüne şahit oluyoruz. Enerji üretim ve tüketiminde sadece yenilenebilir kaynakların kullanımı değil, aynı zamanda ulaşım, ısıtma ve soğutma kaynaklı enerji tüketimini içeren bir dönüşüm söz konusudur” diye konuştu.

 

Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen olan Danışma Kurulu toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Gün boyu sürecek toplantıya kamu – özel ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra üniversiteler, meslek kuruluşları ve konu ile ilgili uzmanlar katıldı.

 

“YEKA İŞ MODELİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ İLE ARTIK DÜNYA GÜNDEMİNDE”

 

Toplantıda konuşma yapan Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü (YEGM) Dr. Oğuz Can değişkenliğin hızlı olduğu bir süreçte olduğumuzu ifade ederek; “Teknoloji verimlilik, maliyet ve rekabet parametreleri hızla değişiyor gelişiyor. Özellikle yenilenebilir enerjide kapasite ve verimlilik artışı ile rekabetin artmış olması LCOE’ler beklenenden daha önce şebeke elektrik maliyetleri ile yarışabilir hale getirdi. YEKA Rüzgar ve YEKA Güneş sadece Türkiye’de değil aynı zamanda Dünya’da ses getiren önemli dönüşüm noktalarını oluşturdu. YEKA iş modeli Türkiye örneği ile artık Dünya gündeminde. Sayın IRENA Genel Direktörü Adnan AMİN, dün yapılan bir toplantıda Türkiye’nin Yenilenebilir Enerjide bu stratejisini ve atılan önemli adımları son derece önemli bulduğunu tebrik ederek belirtmiş, 153 üye ülkeye Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji tecrübesinden istifade etmesi gerektiğini ifade etmiştir” dedi.

 

“DÖNÜŞÜMDE YÖNETİLMESİ VE KAÇIRILMAMASI GEREKEN FIRSATLAR VAR”

 

Can, sözlerine şöyle devam etti: “Enerji sektörünün dönüşümüne şahit oluyoruz. Bu anlamda end-use sektörel gelişimle belirleyici olacaktır. Enerji üretim ve tüketiminde sadece yenilenebilir kaynakların kullanımı değil, aynı zamanda ulaşım, ısıtma ve soğutma kaynaklı enerji tüketimini içeren bir dönüşüm söz konusudur. Enerji Piyasasının dönüşümünde yenilenebilir enerjinin ucuzlamasına ilave olarak; enerji üretim santrallerinin esnekliği, şebeke yönetim, bölgesel şebeke bağlantılarının arttırılması, talep taraf, yönetim, depolama, dijitilasyon ICT smart gord, enerji verimliliği yönetilmesi ve kaçırılmaması gereken fırsatlardır.