EPDK’dan elektrik ve güneş enerjisine kritik düzenleme

 EPDK ‘Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Taslak’ı kamuoyunun görüşlerine sundu.

EPDK tarafından hazırlanan taslak kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Söz konusu ‘Usul ve Esaslara İlişkin Taslak’ 24 Nisan 2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacak.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik’in 7 nci maddenin altıncı fıkrası uyarınca Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum tarafından 10 kW’a kadar tip proje hazırlanması uygun görülen, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar doğrudan bağlı üretim tesisleri için başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesinde izlenecek usul ve esaslar ile Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu formatının Kurumumuz tarafında belirlenmesi gerekmektedir.

Bu amaçla;

Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Taslak, hazırlanmıştır.

Ayrıca söz konusu ‘Usul ve Esaslara İlişkin Taslak’ ekinde bu başvurularda sunulması gereken bilgi ve belgeler listesi ile bu başvurulara istinaden düzenlenecek Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu formatına da yer verilmiştir. Söz konusu ‘Usul ve Esaslara İlişkin Taslak’ 24 Nisan 2017 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin Taslak hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word ve pdf dosyası olarak bilgielektrik@epdk.org.tr e-posta adresine ve/veya yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.