BOREN proje günleri

BOREN Bor Bursu için proje başvurularında son tarih 31 Ocak

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü tarafından yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara verilecek burs için Proje Başvuruları Ocak ayının sonunda bitecek.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından bor alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimini desteklemek ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıların borla ilgili konularda çalışmalarını özendirmek amacıyla düzenlenen burs programına Proje Başvuruları kısa süre içerisinde tamamlanacak.

Enstitüden konuyla ilgili yapılan açıklamada öncelikli konularda yurt içinde Akademik Tez/Bilimsel Araştırma çalışması yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara Bor Bursu verileceği hatırlatılarak programa başvuruların 31 Ocak 2020 saat 17.30’da sona ereceği bildirildi.

BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Burs programına Proje Başvurusu için boren.gov.tr adresinde yer alan Proje Başvuru Formunun Word formatı ve imzalı PDF formatının, en geç belirtilen tarihe kadar e-posta yolu ile Bursiyer Adayı tarafından burs@boren.gov.tr adresine iletilebileceği belirtildi. Ayrıca ıslak imzalı Formun elden ya da posta yoluyla BOREN’e ulaşması kaydıyla da başvuruların değerlendirmeye alınacağı ifade edildi. Değerlendirme sonucu olumlu olan adaylarına e-posta ile gerekli bildirimin yapılacağı kaydedildi.

BURS ÜCRETLERİ

Program kapsamında verilecek burslarda uygulanacak aylık burs miktarı ve azami süre de açıklandı. Buna göre yüksek lisans öğrencilerine azami 24 ay olmak koşuluyla aylık 2 bin 350 TL burs verilecek. Sigortalı çalışan yüksek lisans öğrencileri ise 470 TL burs alacak.

Doktora öğrencileri için azami 36 ay olarak belirlenen bursun miktarı 2 bin 700 TL olacak. Yine sigortalı çalışan doktora öğrencileri ise 540 TL burs alacak.

Doktora sonrası araştırmacılar ise azami 24 ay boyunca 3 bin 50 TL burs alacak. Sigortalı çalışan araştırmacıların alacağı bursun miktarı ise 610 TL olacak.

Proje Başvurusu; lisansüstü öğrencilerde akademik tez çalışmasının, doktora sonrası araştırmacılarda ise bilimsel araştırma çalışmasının başladığı tarihten itibaren en geç Tez/Araştırma normal süresinin bitimine altı ay kalıncaya kadar yapılabilecek. Proje Başvurusunda, Proje Yürütücüsü olarak Tez/Araştırma Akademik Danışmanı yer alacak. Proje Başvurusu, enstitü tarafından değerlendirilecek ve kabul edilmesi halinde, Burs Başvurusu yapılabilecek.

BAŞVURU BELGELERİ

Burs başvurusu için istenen belgeler şu şekilde açıklandı:

A) Akademik tez çalışması yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri;

Burs Başvuru Formu (Bursiyer Adayı ile Proje Yürütücüsü (Tez/Araştırma Akademik Danışmanı) tarafından imzalanacak),

Burs Taahhütnamesi (Bursiyer Adayı tarafından imzalanacak),

Öğrenci Belgesinin aslı (Öğrenim gördüğü aşamayı ve akademik tez konusunu gösterecek).

B) Bilimsel araştırma çalışması yürüten doktora sonrası araştırmacılar;

Burs Başvuru Formu (Bursiyer Adayı ile Proje Yürütücüsü (Tez/Araştırma Akademik Danışmanı) tarafından imzalanacaktır),

Burs Taahhütnamesi (Bursiyer Adayı tarafından imzalanacaktır),

Doktora Diploması veya Mezuniyet Belgesi kopyası,

Bilimsel araştırma çalışmasını gösterir belge aslı (Çalışmanın yürütüldüğü ilgili kuruluşça düzenlenecektir).

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Kamu kurum veya kuruluşlarında (BOREN dâhil) istihdam edilenler,

BOREN tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler kapsamında aylık ücret ödemesinden veya personel gideri desteğinden yararlananlar,

Kamu kurum veya kuruluşlarından burs alanlar (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen burslardan yararlananlar hariç) bu burstan faydalanamayacak.