“Biyoyakıt çok disiplinli bir konu”

Sibel ACAR/ANKARA

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can biyoyakıtın çok disiplinli bir konu olduğunu belirterek; “Konu öyle bir konu ki bir tarafında enerji tarımı diğer tarafında yakıt sektörü var. Bu konuda sektör olarak son derece olgunlaşmış durumdayız” diye konuştu.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından düzenlenen ‘Biyodizel Üretimi ve Harmanlamasıyla İlgili Beklentiler ve Öneriler Çalıştayı’ Ankara’da gerçekleştirildi.

Çalıştaya Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can’ın yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

“ÇALIŞTAY ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZLA DOĞRU ORANTILI”

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can konunun ‘Milli Enerji Ve Maden Politikası’ kapsamında da önem arz ettiğini belirterek; “Bugün ülkemiz açısından önemli bir başlığı etraflıca tartışacağız. Bakanlık olarak bakış açımıza kısaca değinecek olursak; bilindiği üzere Nisan ayında sayın bakanımız Milli Enerji Ve Maden Politikamızı açıkladı. Politikamızın sacayağı arz güvenliği, yerlileşme, öngörülebilirlik başlıklarından oluşuyor. Öngörülebilirlik açısından düzenlenen bu tür aktiviteleri oldukça önemli buluyoruz. Çünkü birbirimizle olan iletişim, konunun sakınca ve pratiklerini anlamamız hem öngörülebilirlik hem de birlikte çalışabilirlik açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

Can, biyodizelin 3 sacayağı kapsamında, biyokütle enerji yatırımcıları ile tarım sektörü arasındaki işbirliği ve planların teşvik edilmesi, biyokütle enerji yatırımlarında potansiyel belirleme, yakıt sürdürülebilirliğini teminen bölgelendirme çalışmalarının yürütülmesi, ülkemizin biyokütle potansiyelinin enerji için olan kısmını kullanımına dair plan ve projelerin hazırlanması, biyoyakıtların petrol ithalatının azaltılmasına yönelik çalışmaların tamamlanması noktasında altı çizilen hususlar arasında olduğunu sözlerine ekledi.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÇOK İYİ TANIMLANMASI GEREKİYOR”

Biyoyakıtın çok disiplinli bir konu olduğunu belirten Dr. Oğuz Can şu ifadeleri kullandı: “Konu öyle bir konu ki bir tarafında enerji tarımı diğer tarafında yakıt sektörü var. Sektör olarak son derece olgunlaşmış durumdayız. Bundan sonra yapılabilirliğin sorgulanmadan sürdürülebilirliğin çok iyi tanımlanması gerektiği bir süreçteyiz. Artık konuya daha olgun, daha net bakıyoruz. YEGM olarak konuyu ciddiye alıyoruz. Ülkemiz yenilenebilir enerji ve insan kaynakları açısından son derece iyi bir konumda ve yetkin bir ülke. İletişim kaynaklarının arttırıldığı noktada bu kaynaklarımızı son derece verimli kullanabiliriz. Kurum olarak enerjide dışa bağımlılığının azaltılması açısından yenilenebilir yakıt başlığı altında biyoyakıt başlığını daha yakından takip ediyoruz.”