Türkiye Enerji Zirvesi

Astor Enerji ve İSKEN arasında 5 milyon dolarlık iş ilişkisi

Astor Enerji 2023 ilk yarı döneminde 1,6 milyar TL kâr açıkladı

2023 ilk yarıyıl bilançosu 2022 yıl sonuna göre yüzde 56 oranında artarak 10 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşan Astor Enerji, 2022 yılı Haziran dönemine göre hasılatını yüzde 68 oranında arttırarak 4.7 Milyar TL’ye taşıdı. Yurt dışı satışları toplam hasılatının yüzde 33’üne ulaşan Şirket, Haziran 2022 dönemine göre 2023 Haziran itibariyle Net Dönem karını yüzde 150 oranında arttırarak 1.6 Milyar TL’ye ulaştı.

40 Yıllık bir geçmişi olan Astor Enerji 1983 yılında İstanbul’da kuruldu. GEÇGEL Ailesi 2005 yılında şirket hisselerini satın alındı. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feridun GEÇGEL ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Enver GEÇGEL transformatör imalatına başladıkları 2005 yılı öncesinde; elektrik- elektronik malzeme ve transformatör alım satımı yaparak bu alanda ticari faaliyette bulundu ve sektörel tecrübelerini imalat sanayiine taşıdı.

Şirket Merkezi 2014 yılında İstanbul’dan Ankara’ya taşındı ve halen Ankara ili Sincan ilçesinde yer alan Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde 140.000 m² arsa üzerinde toplam 105.000 m² kapalı alanlı birbiri ile entegre iki ayrı fabrika binasında üretim faaliyetine devam ediyor.

Şirket üretim tesislerinde kurulu olan 6,6 MW çatı GES ile kendi ürettiği temiz enerjiyle üretimini sürdürüyor.

Şirket’in ürettiği Transformatör ve Anahtarlama Ürünleri; elektrik üretim işletmelerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde, demir-çelik, çimento, cam, kâğıt gibi tüm endüstriyel üretim tesislerinde, hastaneler, alışveriş merkezleri ve okullar gibi kamu ve özel teşebbüslere ait tesisler başta olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Özet bir ifadeyle; “Enerjinin üretiminden son kullanıcıya kadar olduğu her yerde Astor Enerjinin ürünleri kullanılmaktadır.”

İSO-500 2021 yılı verilerine göre 147. büyük sanayi kuruluşu olan Astor Enerji, transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticileri bazında sıralamaya bakıldığında ilk sırada yer aldığı görülüyor.

Bu yönleriyle Astor Enerji A.Ş.’nin 40 yılllık bilgi birikimi ile transformatör imalat ve satışı yaparak elektromekanik imalat sanayinde sektöre yön veren, yenilikçi, 90’dan fazla ülkeye yaptığı ihracat ile ülkemizi dünya çapında başarı ile temsil eden güçlü bir marka olduğu belirtilyor.

HALKA ARZ VE ENDEKSLER

Güçlü bir özkaynak ve finansal güce sahip olduğu belirtilen Astor Enerji, 30 Haziran 2023 itibariyle 10 Milyar TL’ye ulaşan bilançosunu %61 oranında Özkaynaklar ile karşılıyor. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.250 Milyon TL olup, ödenmiş sermayesi 998 Milyon TL olarak belirtildi.

Şirket hisseleri 18.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul (BIST)’da Yıldız Pazarda “ASTOR” kodu ile işlem görmeye başlamıştır. Halka Arz Büyüklüğü 210.000.000 Adet ve 2.625.000.000.-TL olarak geçekleşti. Halka arz fiyatı 12,50 TL olan Astor Enerji’nin halka arz öncesi piyasa değeri 750 milyon ABD doları olup, güncel durum itibariyle piyasa değeri 4 milyar ABD doları seviyesine geldi. 

Ulusal ve Uluslararası endekslerde yer alan Astor Enerji şirketin işlem hacmi ve piyasa değerindeki yükselişe balı olarak 1 Temmuz 2023 itibarıyla; BIST 100, BIST 50 endekslerine ilaveten BIST 30 endeksinde işlem görmeye başladıo.

BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım endekslerinde de yer alan şirket Haziran 2023 itibariyle uluslararası endekslerden FTSE Russel Large Cap, FTSE Tüm Dünya ve S&P Global BMI’a dahil edildi.  

İHRACAT

Astor Enerji; Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Birleşik Krallık, Orta Asya ve Kafkas bölgeleri dahil olmak üzere 90’dan fazla Ülkeye ihracat yapmaktadır. İhracatının yüzde 53’ünü AB ülkelerine yapılıyor.

Yurt içi müşteri tabanını koruyarak ve genişleterek, toplam satışlarının %40’nı ihraç etme hedefi olan Astor Enerji, Haziran 2023 itibariyle 4.7 Milyar TL olan toplam hasılatının %33’üne karşılık gelen 1.5 milyar TL ihracat geliri elde edildi.

2023 yılında 540 Milyon USD hasılat hedefi olan Astor Enerji, siparişlerdeki düzenli artışa bağlı olarak yüzde 40 oranındaki yurt dışı satış hedefini de önümüzdeki yakın dönemde yakalamayı öngörmektedir. Zira halka arzdan Ağustos 2023 başına kadar KAP üzerinde kamuoyu ile paylaşılan alınan siparişlerinin bir bölümüne ait duyurusu 310 Milyon ABD dolarını aştı.

İSTİHDAMA KATKI

Faaliyet hacmindeki gelişmeye bağlı olarak çalışan sayısını da arttırmakta olan Astor Enerji; 2020 yılında 1.000 kişi düzeyinde olan çalışan sayısını, 2022 yılında 1.531 kişiye, Haziran 2023 itibariyle ise 1.706 kişiye ulaştı. Şirket reel sektörde istihdama önemli oranda katkı sağlayan ve aynı zamanda adete bir teknik okul gibi hizmet veren bir niteliğe sahip.

AR-GE VE YATIRIMLAR

AR-GE: 2016 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Ar-Ge Merkezi belgesi alan Astor Enerji, Ar-Ge merkezli büyüme stratejisine sahiptir. Bu kapsamda Ar-Ge merkezi için 3.034 m² alan tahsis etti.

Ar-Ge ve kalite politikalarına sahip olan şirket, Sektör için önem taşıyan Dağıtım Transformatörleri, Güç Transformatörleri, Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim anahtarlama ürünlerini tek çatı altında üretme kapasitesine sahip. Ayrıca özel trafolar ve proje bazlı trafolar üretmekte ve yurt içi dışındaki kurulumları kendi teknik kadroları yapıyor.

Sürdürülebilirlik Yatırımları: Şirket mevcut üretim hatlarında kesintisiz olarak sürdürülebilirlik yatırımları yapıyor. Ayrıca dağıtım trafoları bölümünde kapasite arttırıcı yatırım kararı almış ve süreci başladı.

Enerji sektöründeki faaliyet yelpazesini genişletmekte olan Astor Enerji, mevcut işlerine ilaveten, GES ve Şarj ağı işletmeciliği yatırımları da yapıyor.

Bala GES: Ankara ili Balâ ilçesinde 13.950 kWe/17.732kWp gücünde arazi üzeri, Proje tutarı yaklaşık 10.600.000 USD olan, güneş enerjisi santrali yatırımının 2023 yılında tamamlanması öngörülüyor.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yatırımları: 2023 yılı birinci yarıyıl itibariyle 14 ilde toplam 124 adet şarj ünitesi tesis edilerek kullanıma açılmıştır. 2023 yılı sonu itibariyle AC/DC olmak üzere toplam 300 slot istasyon kurulumunun tamamlanması hedefleniyor.

Söz konusu hedef ile de uyumlu olmak üzere; toplam 37 ili kapsayacak şekilde 107 DC ve 76 AC şarj istasyonu sayısına 2023 yılının sonuna kadar ulaşılması için yeni anlaşmalar yapıldı. Bunun yanında görüşmelerin devam ettiği lokasyonlar da mevcut.

Şarj istasyonları için 2022 yılında 750.000 ABD Doları yatırım yapılmış olup, 2023 yılındaki yatırım tutarının 10 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülüyor.

Astor Enerji; Elektromekanik sektörü içerisinde ülkemiz ekonomisine ve dış ticaretine verdiği katkıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir bir anlayışla daha da artırmayı, üretim kapasitesini ve birikimini uluslararası alana taşımayı hedefliyor.