Ankara Büyükşehir Belediyesi, GES ve RES kuracak

 Büyükşehir Belediye Meclisi, yenilenebilir enerji desteklemek amacıyla ilçelerde güneş ve rüzgar enerjisi santralleri kurulması için karar aldı.

Belediye Meclisi’nin, 2. Başkanvekili Nail Çimen başkanlığında yapılan toplantısında, kente ilişkin konular görüşüldü.

Meclis’e sunulan Başkanlık yazısında, Ankara’nın sanayileşme hızına, artan nüfusa ve büyüyen ekonomisine paralel olarak enerji kaynakları tüketiminin de yükseldiği belirtildi. Güneş enerjisi santralleri ve rüzgâr enerji santrallerinin, yapım-işletme maliyetleri ve verim açısından kârlı bir enerji elde etme yolu olduğu bildirilen yazıda, fosil yakıtların doğaya verdiği zarara dikkat çekildi.

Başkanlık yazısında, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na, güneş enerjisi potansiyeli olan ilçelere güneş enerji santralleri, rüzgâr enerjisi potansiyeli olan ilçelere rüzgâr enerji santralleri kurulması için ihale yapılması ve yapımı tamamlandıktan sonra da işletilmesi ya da kiraya verilmesi için yetki verildi.

Konuyla ilgili olarak, ulusal veya uluslararası kredi kuruluşları veya bankalarla kredi anlaşması yapılması konusunda da Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’na yetki verildi.

Başkanlık yazısı, oy birliğiyle kabul edildi.