Almanya yeşil enerjiden vazgeçmiyor

Avrupa’nın enerji tüketimi en yüksek ülkesi Almanya’da geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 29’u yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

 

Son dönemde Almanya’da uygulanan temiz enerji politikaları, yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payını artırdı.

 

Almanya Federal İstatistik Ofisinin verilerine göre, 2016’da Almanya’da yaklaşık 648 milyar kilovatsaatlik elektrik üretildi.

 

Ülkede üretilen elektriğin yüzde 29’u (188 milyar kilovatsaat) yeşil enerji kaynaklarından sağlandı. Yenilenebilir kaynaklar arasından en fazla elektrik üretimi yüzde 12 ile rüzgar enerjisinde gerçekleşti. Onu, yüzde 7 ile biyokütle, yüzde 6 ile güneş ve yüzde 3 ile hidroelektrik enerjisi izledi. Kalan yaklaşık yüzde 1’lik bölüm ise evsel atıkların geri dönüşümünden elde edilen elektrikten karşılandı.

 

Ülkede 2014’te elektrik fiyatlarının hızlı artışının önüne geçmek amacıyla “Yenilenebilir Enerji Yasasında” değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı kabul edilmişti. Yapılan değişiklikle elektrik piyasasında yenilenebilir enerji kaynaklarının diğer kaynaklara karşı rekabet gücü arttırılarak yükselen elektrik fiyatlarının düşürülmesi öngörülüyor.

 

Almanya’da temiz enerjinin elektrik üretimindeki payının 2050’de yüzde 80’e çıkarılması hedefleniyor.

 

AA