AB, yeşil sanayiye desteği artırıyor

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin yeşil sanayiye yönelik yatırımlara kamu desteklerini artırmaları için mevcut kurallarında değişiklik yaptı. AB Komisyonu, yeşil ve dijital geçişi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kamu destek kurallarının değiştirildiğini ve net sıfır emisyonlu ekonomiye geçişte kilit öneme sahip sektörlere destekleri teşvik etmek için yeni bir geçici kriz çerçevesi kabul edildiğini bildirdi. Kamu destek […]

AB, yeşil sanayiye desteği artırıyor
Burak Karagöl
  • Yayınlanma10 Mart 2023 08:23

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin yeşil sanayiye yönelik yatırımlara kamu desteklerini artırmaları için mevcut kurallarında değişiklik yaptı.

AB Komisyonu, yeşil ve dijital geçişi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için kamu destek kurallarının değiştirildiğini ve net sıfır emisyonlu ekonomiye geçişte kilit öneme sahip sektörlere destekleri teşvik etmek için yeni bir geçici kriz çerçevesi kabul edildiğini bildirdi.

Kamu destek kurallarındaki değişikliğe göre, üye ülkeler, iklim dostu dönüşüm ve net sıfır emisyonlu sanayiye geçiş için kilit öneme sahip sektörleri daha fazla ve esnek biçimde destekleyebilecek.

Avrupa Yeşil Mutabakat Sanayi Planı ile uyumlu olarak temiz teknoloji üretimine yatırım ve finansman hızlandırılacak.

Yenilenebilir enerji, dekarbonizasyon, yeşil ulaşım, biyolojik çeşitlilik, yenilenebilir hidrojen ve enerji verimliliği gibi alanlara kamu destekleri artırılacak ve hızlandırılacak.

Birden fazla ülkenin yer aldığı önemli araştırma ve geliştirme projelerine sağlanabilecek yardım miktarları yükseltilecek.

Yeni çerçeveye göre de üye ülkeler, 2025 sonuna kadar sanayinin karbondan arındırılması için gerekli önlemleri daha fazla destekleyebilecek. Özellikle yenilenebilir enerji, enerji depolama ve endüstriyel üretim süreçlerinin karbondan arındırılmasına yönelik programlar hızlandırılacak.

Projelere yardım sağlanması için gereken koşullar basitleştirilecek. Her türlü yenilenebilir enerji kaynağının kurulumu için destek olanakları genişletilecek.

Kamu yardımlarındaki tavan miktarları yükseltilecek ve hesaplamalar basitleştirilecek.

Normal şartlarda, AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AB, son dönemde önemli sanayi yatırımlarının daha fazla destek verilen ve enerji fiyatlarının daha düşük olduğu ülkelere kaçmasından çekiniyor.

AB, geçen ay ABD ve Çin gibi ülkelerin yeşil sanayiye yoğun sübvansiyonları karşısında kendi şirketlerini korumaya yönelik plan hazırlamıştı.

AA