Doğal gaz ve elektrikte yeni tarifeler belirlendi | ENERJİ SEKTÖRÜNDE GEÇEN HAFTA