Altunyaldız: “Akaryakıt sektöründe kaçakçılıkla mücadelemizi güçlendiriyoruz”

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, 16 Nisan Cuma günü Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti milletvekilleri olarak hazırladıkları Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Vergi Usul Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda değişiklik öngörüldüğünü belirtti.

Altunyaldız, düzenlediği basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle sürdürülebilir akaryakıt temini ve güvenli vergi tahsilini temin etmek amacıyla arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız teklifte, bir taraftan kayıt dışılıkla mücadele, bir taraftan vergi kaçakçılığıyla mücadele, bir taraftan da akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele hedefi ve bunların minimize edilmesi ya da ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Teklifte 3 unsur öne çıkıyor. Öncelikle ilk defa teminatlı uygulamaya geçiyoruz. Hem tüm akaryakıt ürünlerinde hem tütün ürünlerinde hem de alkol ürünlerinde ilk defa teminatlı uygulamaya geçiyoruz. İlk defa bu işi yapacak olan tesisler ve hali hazırda sürdürenler ile ilgili; ilk defa girecek olanlardan 10 milyon ve hali hazırda sürdürenlerden ise 100 milyon TL, geçmiş yılın cirosunun yüzde 1’ine kadar olmak üzere bir teminat alınması öngörülmektedir. Bu teminat özellikle vergi kaçakçılığını ortadan kaldırmayı amaçlayan ve piyasa güvenliğini de temin etmeyi amaçlayan bir düzenlemedir. Bununla birlikte teminatı vermeyen bu alandaki aktörlere de 25 binden 1 milyon TL’ye kadar özel usulsüzlük cezası öngörülmektedir.

Bu kapsamda bir de teminatı vermemesi halinde faaliyet izni verilmemek gibi üçüncü aşama gelmektedir. Yani teminatla hayata devam etme zorunluluğumuz var. Özellikle mali alanda bir taraftan otomasyon sistemlerine, diğer taraftan sahte fatura ticaretine dönük de bir dizi tedbirler getiriyoruz.

Bu tedbirler kapsamında, otomasyon sistemine öncelikle otomasyonu kuracak olan kişilerin piyasa aktörlerinden ayrılmasını temin etmek amacıyla bundan sonra EPDK tarafından lisanslanacak kişiler ancak otomasyon kurabilecek.

Otomasyon kurucular, kurduğu otomasyon ve dağıtıcılarla birlikte bunun ortaya çıkardığı sonuçlardan sorumlu olacak. Bununla birlikte otomasyon sistemini vergi kaçakçılığı kapsamına sokuyoruz ve bununla ilgili hürriyeti bağlayıcı cezalar geliyor. Buna ilişkin olarak hem fatura ticareti hem de otomasyon sistemlerinin bozulması, silinmesi veya erişimin engellenmesi gibi hususlar tespit edildikten sonra doğrudan ilgili vergi müfettişi ya da müfettiş yardımcıları raporlarını düzenliyorlar ve bu raporları değerlendirme komisyonunun görüşüyle birlikte Cumhuriyet Başsavcılarına iletiyorlar.

Kamu davası için ana raporun bitmesi beklenmiyor. Burada önemli bir hususun altını çizmek istiyorum: Hem sahte fatura düzenlenmesi ve bunun dolaştırılması hem de otomasyon sistemlerine müdahale edilmesi noktasında tespitle birlikte incelemenin sonuna kadar bu tesisler hiç kimseye devredilemiyor. Devir yasağı var. İnceleme bittikten sonra tespit edilen hususun ortaya çıkması halinde de lisanslar iptal ediliyor. Ayrıca otomasyon sistemine ilişkin olarak bir başkasına devredilmesi için verilecek idari para cezasının devalan kişi tarafından ödenmesi gerekiyor. 

Getirmiş olduğumuz bir diğer düzenleme ile de; dağıtıcıdan dağıtıcıya akaryakıt ticaretine yasak getiriyoruz. Dağıtıcıdan dağıtıcıya ticaretin artması, piyasada fiyatın artmasına ve tüketicinin mağdur olmasına sebebiyet veriyor. O yüzden dağıtıcıdan dağıtıcıya ticareti kısıtlıyoruz. Bunu tekrarlayanların da lisanslarının iptal edilmesine dair hüküm getiriyoruz. 

Getirmiş olduğumuz bir diğer önemli hükümle de; Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, özellikle akaryakıt kaçakçılığı ve madeni yağların kaçakçılık kanunu kapsamında düzenlemesi ve buna ilişkin olarak da cezalar getirmiştik. Şimdi bu madeni yağlardan sonra özellikle akaryakıtı ikame eder nitelikte farklı yağların kullanılması halinde ve bunların da petrol ikamesi olarak kullanıldığının tespit edilmesi halinde de bunları kaçakçılık suçları kapsamına alıyor ve bu kapsamda cezalarının verilmesini sağlıyoruz. 

Bir diğer düzenlemeyle de; Özellikle EPDK’ya vermiş olduğumuz yetki ile tüm bayilerin ve dağıtıcıların sahip olması gerektiği teknik özellikler, bayi sayıları, alt yapı unsurları gibi tüm alanlarda daha teknik, zamana uygun, etkin, verimli bir hizmetin verilebilmesi için EPDK’ya yetki vermek suretiyle de bu alanı düzenlenmesine imkan sağlıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmayla, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununda yapmış olduğumuz değişiklik ile akaryakıtla mücadele kanununda yaptığımız atıfla bir anlamda fiili akaryakıt kaçakçılığının önlenmesinde çok önemli mesafeler aldık. Şimdi de özellikle mali alanda bir taraftan otomasyon sistemlerinde bir taraftan sahte fatura düzenleyerek vergi kaçağı ve piyasayı bozan vergi kaçakçılığına fırsat veren uygulamaların önüne geçmek suretiyle de bu alanı düzenleyerek hem akaryakıt kaçakçılığını hem vergi kaçakçılığını önlemeyi hem de kayıt dışı ekonomiyi de minimize etmeyi amaçlıyoruz.”