“Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitimleri” başladı

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığının, Avrupa Birliği finansmanıyla yürütmekte olduğu Belediyeler ve Üniversiteler için Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında düzenlenecek eğitimlere belediye ve üniversitelerden 800 çalışan katılacak.

YEVDES kapsamında belediye ve üniversite personeline yönelik olarak gerçekleştirilecek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği eğitimleri, bugün itibarıyla başlıyor. Türkiye genelinde belediye ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarındaki kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle, toplam 800 idari, teknik ve akademik personele 7 gün süreyle eğitim verilecek. Eğitim programı, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarına ek olarak yasal çerçeve, sürdürülebilir enerji finansmanı ve enerji projeleri yönetim döngüsü gibi konuları kapsıyor.

COVID-19 salgınıyla ilgili tedbirler doğrultusunda eğitim programı çevrim içi (online) olarak başlayacak; 24 Mayıs – 30 Mayıs ve 31 Mayıs – 6 Haziran 2021 tarihleri arasında eğitim alacak ilk iki grup eğitimlere çevrim içi (online) ortamda katılacak. 7 Haziran – 1 Ağustos arası yapılacak eğitimlerin yüz yüze veya çevrim içi olması ile ilgili karar, salgının seyrine göre belirlenecek. Eğitim programı için her biri alanında teorik ve pratik yetkinliğe sahip uzmanlar tarafından kılavuz niteliğinde bir de eğitim kitapçığı hazırlandı. Hem teorik bilgileri hem de sahadan en güncel ve en iyi örnekleri içeren eğitim kitapçığı www.yevdes.org ‘dan indirilebilecek.

YEVDES Projesi’nin temel amacı, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyerek bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde; enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilebilir enerji üretiminin artırılmasına katkı sağlamak olarak belirtiliyor.

Belediyelerde ve üniversitelerde yeşil enerji yatırımlarının artmasının yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına ilişkin kamuda farkındalığın artırılmasına ve Türkiye’de daha az enerji-yoğun ve karbondan arındırılmış bir kamu sektörünün oluşturulmasına öncülük etmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında aşağıdaki faaliyetler yürütülüyor:

  • Belediye ve üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik eğitimler verilmesi;
  • Toplam 10 yurtdışı çalışma ziyareti;
  • Belediyeler ve üniversiteler tarafından geliştirilmiş toplam 160 proje için Enerji Etüt Raporları ve Yenilenebilir Enerji Fizibilite Raporlarının hazırlanması;
  • Pilot projeler için tedarik dokümanlarının hazırlanması ve mühendislik desteği sağlanması;
  • Üniversitelere yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında Ar-Ge proje desteği sağlanması.