TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli gerçekleştirildi

10 – 16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından “TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli” gerçekleştirildi.​ Kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile 2 oturumda gerçekleştirilen panelde; Enerji verimliliği finansmanı, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Paris İklim Antlaşması, Fit for 55 […]

TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli gerçekleştirildi
Kubilay Aydeğer
  • Yayınlanma17 Ocak 2022 15:20
  • Güncelleme17 Ocak 2022 15:24

10 – 16 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından “TOBB Sektör Meclisleri Enerji Verimliliği Paneli” gerçekleştirildi.​

Kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımları ile 2 oturumda gerçekleştirilen panelde; Enerji verimliliği finansmanı, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenlemesi, Paris İklim Antlaşması, Fit for 55 gibi düzenlemelerin sektörlere ve enerji verimliliği projelerine yönelik etkileri konuşuldu.  

Panelin açılış bölümünde konuşan TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Delibaş;  TOBB’un yeşil dönüşüm sürecini yakından takip ederek yenilebilir enerji  başta olmak üzere karbon salımını azaltacak bütün faaliyetleri desteklediğini, AB’nin Yeşil Mutabakat gündemini,  uygulamasına kısa bir süre içerisinde  başlanacak sınırda karbon vergisi ile ilgili gelişmeleri  yakından takip ettiğini belirterek, dünya gündeminin en önemli konusu  haline gelen bu sürecin  ekonominin bütün aktörleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte bütüncül bir şekilde ele alınması için çalışmalarını sürdürüldüğünü ifade etti.

1. Oturum olan Enerji Verimliliği Finansmanında kısmında; Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi Başkanı Fatih Ebiçlioğlu yaptığı açılış konuşmasında; ülkemizde, Karbon Nötr hedefine ulaşılması için orta ve uzun vadede yeşil hidrojen, karbon yakalama ve depoloma gibi teknolojilerin ucuz, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde geliştirilmesi ihtiyacı bulunduğunu belirtti. 

Türkiye Enerji Meclisi Başkanı Zeki Konukoğlu, Türkiye’de uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının 2002-2020 arası döneminde enerji verimliliği yatırımlarının finansmanına yönelik sağladığı kaynağın 3,5 Milyar Amerikan Doları olduğu, yerli bankaların sağladığı finansmanla birlikte toplam tutarın 5 Milyar Amerikan Dolarına ulaştığı bilgisini verdi ve finansman kaynaklarına ilişkin ayrıntılı bir değerlendirmede bulundu. 

Türkiye İklimlendirme Meclisi Başkanı Zeki Poyraz, mevcut bina stoku ve bahse konu binaların enerji kullanım miktarı düşünüldüğünde mevcut binalara sağlanacak teşvikin enerji verimliliğine, enerji arz güvenliğine büyük katkısı olduğunu aktardığı açılış konuşmasında, ayrıca Binalarda Enerji Performansı Uygulaması Bep TR’nın tekrar ele alınması gerektiğini ifade etti.   

Türkiye Dayanıklı Tüketim Malları Meclisi Üyesi Fatih Memiş sunumunda, enerji verimliliği finansmanın enerji yatırımları arasında en kısa sürede geri ödemesi olan yatırım olduğunu belirtmiştir. Memiş sunumda ayrıca, enerji verimliliği finansmanı ülke örneklerine ve ülkemiz finansman kaynaklarına ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.  
Türkiye İklimlendirme Meclisi Üyesi Ertuğrul Şen, mevcut binaların yalıtımı için sağlanacak KKDF, BSMV, dosya masrafı, vergi gibi teşviklerin getirilerini simüle ettiği sunumunda, yatırımın karbon emisyon miktarına ve doğal gaz tüketimine etkisine ilişkin çarpıcı rakamlar sundu.  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Makine Yüksek Mühendisi Emrah Berat Birsen, enerji verimliliği destek mekanizmaları, finansman destekleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi olarak gerçekleştirilen projelere yönelik kapsamlı bir sunum yaptı. 

2. Oturum olan Sanayide Enerji Verimliliği kapsamında; Türkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayii Meclisi Başkanı Vecdet Salgın, Türkiye Çimento ve Çimento Ürünleri Meclisi Başkanı Fatih Yücelik, Türkiye Demir ve Demir Dışı Metaller Meclisi Başkanı Dr. Veysel Yayan, Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan ve Türkiye Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi Başkanı Zeynep Bodur Okyay tarafından açılış konuşmaları gerçekleştirildi. 

Vecdet Salgın açılış konuşmasında, enerji verimliliğinin öneminin enerji fiyatlarındaki artış ile daha da önemli hale geldiğini ve bu konuda sağlanacak tasarrufların cam sektörün vazgeçilmezi olacağını belirtti. 
Ülkemiz çimento sektörünün, dünya çimento sektöründe en verimli ilk üç arasında yer aldığını ifade eden Fatih Yücelik, atıktan enerji üretim oranlarının arttırılması ile ülkemiz cari açığının azaltılmasına yönelik destek sağlayacağını ifade etti.

Dr. Veysel Yayan,  dünyada artan enerji maliyetlerinin, üreticileri enerji verimliliğine yönlendirdiğini ve Avrupa Yeşil Mutabakatı ve iklim değişikliği sürecinde enerjinin ne kadar verimli kullanılırsa emisyonla ilgili o kadar az problemlerle karşılaşılacağını vurguladı.  

Enerji maliyetlerinin kağıt üretiminde yaklaşık %20’lik bir maliyete sahip olduğunu ifade eden Erdal Sükan, sektörün enerji tasarrufuna yönelik yatırımlar yaptığını ve gelişen teknolojiler ile bu yatırımların desteklendiğini söyledi.
İbrahim Halil Kırşan ise konuşmasında, yeni dönem enerji konsepti bağlanımında ihtiyaç duyulan kritik minerallin rolüne yönelik olarak madencilik sektörünün öneminden bahsetti.

Enerji yoğun sektörler başta olmak üzere enerji verimliliğinin bir seçenek ya da tercih olmaktan çıkıp bir zorunluluk olduğunu belirten Zeynep Bodur Okyay, sektörde yakıt ve sıcak hava teknolojileri başta olmak üzere tüm kaynakların verimli kullanımını sağlamak üzere teknoloji ve gelişmeleri yakından takip etmenin önemini vurguladı.
Türkiye İklimlendirme Meclisi Üyesi Onur Ünlü, neden enerji verimliliği sorusunun kaynak yetersizliği, küresel rekabet, çevre duyarlılığı gibi konularla açıklanabileceğine dair sunumunda VAP’lar ve Enerji Performans Sözleşmelerine ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.

 Türkiye Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi Meclisi Üyesi Erdem Saatçioğlu, kağıt sektöründe elektrik enerjisinin kullanımın yarsının geri kazanılabileceğini, bu alanda yapılabilecek çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.