PETFORM 21. yılını kutluyor

PETFORM (Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği) sektördeki 21. yılını kutladığını bildirdi. Dernekten yapılan yazılı açıklamada PETFORM’un, 21 yılda kamuoyu nezdinde kurumsal bir kimliğe ve saygın bir konuma kavuşmayı başardığı kaydedildi.

Yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de doğal gaz ve arama-üretim sektörlerinin saygın ve etkin kuruluşlardan biri olan Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği’nin (PETFORM), Türkiye’de doğal gaz piyasasının oluşturulması, geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve arama-üretim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi ilkesi ile Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

PETFORM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Türkiye’de doğal gaz ve arama-üretim sektörlerinin saygın ve etkin kuruluşlardan biri olan Petrol ve Doğal Gaz Platformu Derneği (PETFORM), Türkiye’de doğal gaz piyasasının oluşturulması, geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve arama-üretim faaliyetlerinin kesintisiz devam etmesi ilkesi ile ülkemiz enerji arz güvenliğinin sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurulduğu 15 Eylül 2000 tarihinden bugüne PETFORM, kuruluş amaçları doğrultusunda ülke enerji politikaları, bilimsel ve teknik gerekler ve uluslararası anlaşmaları dikkate alarak kamu ile işbirliği içinde petrol ve doğal gaz sektörü ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin uzun vadede sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayacak yapının oluşumuna katkı sağlamaya ve bu alanlarda araştırma ve geliştirme hizmetlerinde bulunmaya ve kamuoyu oluşturmaya devam etmektedir. Dernek, geride kalan 21 yılda kamuoyu nezdinde kurumsal bir kimliğe ve saygın bir konuma kavuşmayı başarmıştır. 

PETFORM uluslararası ve yerel enerji piyasalarını yakından takip ederek, piyasa öngörüsü, olası gelişmeler ve ideal piyasa işleyişinin oluşmasına yardımcı olacak çalışmalar yapmakta ve bu çalışmaları ilgili kamu ve özel sektör temsilcileriyle paylaşmaktadır. Doğal gaz piyasasının geliştirilmesi, ülkemizin doğal gaz ticaretinde merkez ülke olma hedefi doğrultusunda rekabetçi piyasa koşullarının oluşması için tüm paydaşların görüşlerine başvurarak doğal gaz ticaretinin ana organizasyonlarından biri olan geleneksel “Doğal Gaz Ticaret Forumu”nu organize etmektedir. 

PETFORM, üye şirketleri vasıtasıyla, yüksek teknoloji ve maliyet içeren riskli arama-üretim yatırımlarının etkin ve verimli şekilde, mümkün olan en kısa sürede ülke ekonomisine kazandırılması için stratejik iş birliğini önceleyerek faaliyetlerini devam ettirmektedir. Arama-üretim sektörünün kamu ve özel tüm paydaşlarının katılımıyla istişare toplantıları organize etmekte, sahada karşılaşılan operasyonel sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerini de bu toplantılarda ele almaktadır. 

PETFORM Yönetim Kurulu ve Sekretaryası, Dernek Genel Kurulunun verdiği yetki ve üyelerinin beklentileri ile derneğin amaçları ve ülkemizdeki enerji dışa bağımlılığının azaltılması için amaçlanan yerli üretimin arttırılması hedefi doğrultusunda, kurumsallaşmış yapı ve devamlılık anlayışıyla, ilgili kamu kuruluşlarıyla temas ve koordinasyon içinde çalışmalarını devam ettirmektedir. 

Geride kalan 21 yılda PETFORM’un çalışmalarına ve sektörün gelişimine katkı veren PETFORM üyesi şirketlere ve temsilcilerine, kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlarımıza ve PETFORM’da görev almış tüm eski ve yeni çalışma arkadaşlarımıza sağladıkları değerli katkılar ve özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz.”