Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişiklikleri onaylandı

Özelleştirme kapsam ve programında yer alan bazı taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Aydın Didim’de yer alan, mülkiyeti TEDAŞ, TEİAŞ ve EÜAŞ adına kayıtlı parsellere ilişkin imar planı değişikliklerinin onaylanması kararlaştırıldı.