TABGİS: ‘Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi’ almak için son tarih 1 Temmuz

TABGİS, motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1 Temmuz 2021 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerinden izin belgelerini almış olmaları ve Bakanlığın çevrim içi programlarına kayıt olmaları gerektiğini hatırlattı.

TABGİS’ten yapılan açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, motor yağı değişimi olan iş yerlerine hem belge şartı hem de Bakanlığın çevrim içi programına kayıt olunması yükümlülüğü getirildiği hatırlatıldı. İlgili yönetmelikte, çevre ve insan sağlığı ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanması için atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, rafinasyona tabi tutulması, enerji geri kazanımının sağlanması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esaslar belirlenmişti.

1 Temmuz 2021 tarihinden sonra yetki belgesi olmayan kuruluş, tesis ve işletmeler motor yağı değişimi yapamayacak.

Daha önce 2020 yılının Aralık ayı olarak belirlenen bu süre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mevcut yönetmeliğin uygulanmasından kaynaklanan sorunların giderilmesi, atık yağ toplama miktarlarının artırılması ve atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla ve Kovid-19 şartları da göz önünde bulundurularak 6 ay uzatılmıştı.