Maden bölgesi komisyonuna ilişkin düzenleme yapıldı

Maden bölgesindeki faaliyetleri yönetmek, kontrol etmek ve bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere kurulan komisyonun çalışma ve teşkiline ilişkin düzenleme yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan, “Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu komisyon, başkan ve bir üyesi valilikten, bir üyesi ilgili belediyeden ve ruhsat sahibi şirket veya şirketleri temsilen iki üyeden olmak üzere toplam beş kişiden oluşacak.

Başkan ve üyeleri valilik tarafından görevlendirilecek komisyon, başkan ve en az iki üyenin katılımıyla toplanacak ve kararlar oy çokluğu ile alınacak. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilecek. Çekimser oy kullanılamayacak.

AA