Türkiye Enerji Zirvesi

“Küresel enerji yatırımları 2.8 trilyon dolar olacak”

Katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan GÜYAD Başkanı Cem Özkök küresel enerji yatırımlarının 2.8 trilyon dolar olacağını söyledi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında yaşanan artışlarla petrolün payının azalacağını belirten GÜYAD Başkanı Cem Özkök, dünyada yıllık 365 milyar dolarlık bir güneş yatırımı yapılacağını ve küresel enerji yatırımlarının 2.8 trilyon dolar olacağını ifade etti.

Güneş yatırımlarında günde 1 milyar dolarlık bir yatırımın olacağını söyleyen Özkök; “Yapılan çalışmalar gösteriyor ki dünyada günde 1 milyar dolar güneş enerjisi yatırımı yapılacak. Yılda 380 milyar dolar güneş yatırımı yapılacak. Öncelikle sektör yeni YEKDEM’den memnun. Özellikle jeotermalin 15 sene olmasından ve rakamdan da memnun. Burada en önemli şeylerden biri de yerli katkı. Yerli katkıdan şunu anlıyoruz; Türkiye’de yapabildiğimiz jeotermalde, güneşte ve rüzgar yerli ürünler. Biz bunları yüzdesel olarak ne kadar çoğaltırsak yurtdışına satma şansımız olacaktır. Bunu İzmir bölgesinin rüzgar sektörü sanayicileri zaten yapıyorlar. Rüzgar güllerinin gövde ve kanat kısımlarını yerli yapabiliyoruz. Güneşte ise panelleri, çelik konstrüksiyonu ve birçok şeyi yerli yapabiliyoruz. Bu yeni YEKDEM’de yerli katkı fiyatları da yatırım yapılabilir seviyede. Gönül isterdi ki bu YEKDEM döviz bazlı olsun ama şöyle bir şey yapıldı bu da gayet önemli; yüzde 60 döviz bazlı eskalasyonla TL olmasına rağmen yeni YEKDEM’in belirli seviyede tutulması, dövize karşı korunması çok önemli bir husus. Jeotermalde olduğu gibi rüzgarda da alım garantisinin 15 sene olması iyi olurdu. Türkiye’nin 60 GW jeotermal kapasitesi var. Özellikle rüzgar kapasitesi 150 GW, güneş çok çok daha fazla. Güneş, rüzgar ve jeotermal yönünden şanslı bir ülkeyiz. Kendi kaynaklarımızı kullanmalıyız” dedi.

Elektrik sektöründe yüzde 12’lik bir büyüme olacağını ifade eden Cem Özkök; “Bütün dünyada 2.8 trilyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Bunun 1.7 milyar doları yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, şebeke depolama, düşük emisyonlu yakıt, verimli ısı pompaları. Özellikle 380 milyar dolar elektrik şebekesine para harcanacak. 130 milyar dolar tüketim araçlarına para harcanacak. Petrol ve gaz sektörü de yüzde 7 büyüyecek. Elektrik sektörü de yüzde 12 büyüyecek. Ayrıca kömür ve gaz santrallerine de 1.2 trilyon dolar yatırım yapılacak. Burada en önemli aslan payını güneşte görüyoruz. İEA Başkanı Fatih Birol’un da dediği gibi güneş şuanda dünyanın kralı. Her gün 1 milyarlar dolarlık güneş yatırımı yapacağız yani senede bu 365-380 milyar dolarlık bir yatırım yapar. Özellikle Paris Anlaşması gereği küresel ısınmanın belirli bir seviye düşürülmesi için bunlar yapılmak zorunda. Dünyada küresel ısınmadan dolayı mevsimler değişti. İlk defa Kanada’da çok ciddi şekilde orman yangınları oldu. Türkiye’de de çok ilginç bölgesel olarak sel felaketleri var. Küresel ısınma kendini gösteriyor. Bu çerçevede Paris Anlaşması’nın gereğinin yapılması lazım” diye konuştu.