“Jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımların hızlanması gerekiyor”

Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kındap, yenilenebilir ve jeotermal enerji sektörünü değerlendirdi. Kındap İstanbul’da düzenlenen ‘Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı’nda hedeflerini ve beklentilerini anlattı. Kındap, Jeotermal yatırımlarının artması için bazı teşviklerin olması gerektiğini belirtti. Ali Kındap konuşmasında, jeotermalin teknolojik atılımlarla gelişen bir kaynak olduğunu ve hava kirliliğini engelleme konusunda kullanılan bir kaynak olduğunu belirtti. Kındap, “Avrupa […]

“Jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımların hızlanması gerekiyor”
Kubilay Aydeğer
  • Yayınlanma8 Şubat 2022 12:53
  • Güncelleme8 Şubat 2022 12:54

Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kındap, yenilenebilir ve jeotermal enerji sektörünü değerlendirdi. Kındap İstanbul’da düzenlenen ‘Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı’nda hedeflerini ve beklentilerini anlattı. Kındap, Jeotermal yatırımlarının artması için bazı teşviklerin olması gerektiğini belirtti.

Ali Kındap konuşmasında, jeotermalin teknolojik atılımlarla gelişen bir kaynak olduğunu ve hava kirliliğini engelleme konusunda kullanılan bir kaynak olduğunu belirtti.

Kındap, “Avrupa ülkeleri ve Amerika jeotermali ısı amaçlı dışında elektrik kaynaklı kullanılması konusunda da çalışmalar yapıyor. Jeotermal kaynaklar dünyada önemli oranda gelişmeler sağlamakta ve her geçen gün bu kaynakların kullanılmasının çoğalmasını gözlemliyoruz” dedi.

Kındap, yenilenebilir enerji kaynaklarının alternatif enerji kaynaklarından birincil enerji kaynağı olmaya başladığı ifade etti.

Ali Kındap, “Ülkemiz son 10 sene içerisinde jeotermalde dünyada 4., Avrupa’da ise 1. olacak bir kapasite artışını gerçekleştirmiş durumda. Dünyada kurulu gücün yüzde 11’i Türkiye’de bulunuyor.

2020 senesinde 9.344 GWh jeotermal enerji ürettik. 2021’de ise 10.096 GWh oldu bu oran. Bu üretim ve tüketimdeki artış enerji fiyatlarında talep artışı ve hammadde artışıyla beraber piyasada da artış yaşandı” şeklinde konuştu.
Kındap, hidrokarbon kaynaklarının keşfi konusunda Türkiye’yi enerji fakiri olarak sınıflandırabiliriz diyerek, “Rüzgar ve hidroelektrikte kaynaklarımız Avrupa’dan daha yüksek, güneş ve jeotermalde ise sonsuzdur” dedi.

Ali Kındap, 60.000 MWt jeotermal ısı kapasitesinin bugün keşfedilmiş durumda olduğunu da bildirdi.
Kındap, önümüzdeki 5-6 sene içerisinde geri kalmış kapasiteleri tamamlamanın mümkün olduğunu söyleyerek, “ Jeotermalin düşük bir enerji maliyeti olsa da ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle bazı teşviklerin olması gerekiyor” dedi.

Kındap, Paris Anlaşması kapsamında sıfır emisyon hedeflerine ulaşılması için jeotermal ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımların hızlanması gerektiğini belirtti.

JED Başkanı Ali Kındap, “Yenilenebilir kaynakları zengin bir ülke olarak teknoloji alanında yapılacak yatırımlarla kendi kendine yetebilen hatta enerji ihracatçısı ülke olma potansiyeline sahibiz” dedi.