GÖP’te azami fiyat 1-31 Aralık tarihleri arasında 1.217 TL/MWh olacak

EPİAŞ tarafından yapılan açıklamada, Gün Öncesi Piyasasında azami fiyat limitinin 1-31 Aralık 2021 teslim tarihlerindeki teslim günleri için 1.217 TL/MWh olarak belirlendiği duyuruldu.

EPDK tarafından Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında asgari ve azami fiyat limitlerinin belirlenmesine ilişkin Usul ve Esaslarda yapılan değişiklik sonrası, Gün Öncesi Piyasasında azami fiyat limiti 1-31 Aralık 2021 teslim tarihlerindeki teslim günleri için 1.217 TL/MWh olarak belirlendi.

EPİAŞ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“15.10.2021 tarihli ve 31629 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14/10/2021 tarihli ve 10489 sayılı Kurul Kararı’nın “ … asgari fiyat limitleri 0 TL/MWhazami fiyat limitleri ise 2000 TL/MWh değerini geçmemek üzere içinde bulunulan takvim ayı esas alınarak iki ay önceki takvim ayından itibaren geriye dönük 12 aylık PTF ağırlıklı ortalamalarının 3 (üç) katı olarak uygulanır..” hükmü uyarınca 1-31 Aralık 2021 tarihleri için Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası’nda azami fiyat limiti 1.217 TL/MWh olarak hesaplanmış ve yazılımda gerekli tanımlamaları yapılmıştır.

  • Tekliflerini excel dosyasıyla yükleyen katılımcıların excel dosyasındaki azami fiyatı 1–31 Aralık 2021 tarihlerindeki teslim günleri için 1.217 TL/MWh olarak güncellemesi ve bu şekilde tekliflerini girmesi gerekmektedir.
  • Ayrıca web servis kullanarak teklif girişi yapan katılımcıların teklif kaydederken hata ile karşılaşmamaları için web servis dokümanında azami fiyatı 1–31 Aralık 2021 tarihlerindeki teslim günleri için 1.217 TL/MWh olarak güncellemeleri gerekmektedir.

Yeni şablonu buradan indirebilirsiniz.

Kurul kararı ile ilgili duyuruya buradan erişebilirsiniz. “