EPGİS Bölgesel Bayi Toplantısı Mersin’de yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından Mersin’de faaliyet gösteren akaryakıt bayi temsilcilerinin geniş katılımıyla sektör değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bayi temsilcileri ve sektör paydaşlarının EPGİS Genel Başkanı Fesih Aktaş ve sendika yönetimiyle bir araya geldiği toplantıda, bayilerin faaliyetlerinde karşılaştığı hukuki ve finansal problemler EPGİS yöneticileriyle paylaşıldı.

EPGİS Genel Başkanı Aktaş, söz konusu problemlerin ortadan kaldırılması için kamu ve özel sektör nezdinde yapılan çalışmaları ve yürütülen görüşmeler neticesinde elde edilen sonuçlarla ilgili değerlendirmelerini katılımcılara aktardı.

“BAYİLERİMİZİN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Eylül ayı başında yürürlüğe giren 531 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, yeni akaryakıt bayi kurulumlarında 1 milyon lira seviyesinde bir teminat talebinin yeni kurulumları imkansızlaştırdığını dile getiren Aktaş, mevcut bayilerin cirolarının yüzde 1’i kadar banka teminat mektubu talebinin de halen zor ekonomik şartlarla mücadele eden akaryakıt bayilerini özellikle bankalarla olan ilişkilerinde daha da zorladığını ifade etti.

Aktaş, bu konuyu Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde gündeme getirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

“Bankaların bu türde süresiz ve kati teminat mektuplarının verilmesinde zorluklar çıkardığını görüyoruz. Tüm bayilerin aynı kategoride değerlendirilip, aynı oranda teminata tabi tutulmasının doğuracağı sonuçları ve bayilerin bu konuda yaşadığı tedirginlikleri detaylarıyla ilettik. Tebliğin sahada yaşanan ve yaşanacak olan tüm yansımaları hakkında geniş çerçeveli olarak mükellef lehine olacak şekilde en kısa sürede yeniden değerlendirilmesi için görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bayilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde bayilik lisansının alınabilmesi için SGK ve vergi borcu aranmaması koşulunun hafifletilmesi çabalarımız sürüyor.”

Bazı bayilerin fatura kaçakçılığı yoluyla sabit giderlerini azaltarak fiyat rekabetinde öne çıktığını, bu durumun da vergisini kuruşu kuruşuna ödeyen basiretli bayilerin güçsüzleşmesine hatta piyasadan çekilmesine yol açtığını hatırlatan Aktaş, “Piyasayı bozucu ve bayiyi yanlış yollara sevk edici fatura kaçağına karşı mücadelemizi kesintisiz sürdürdük. Bayiler vergisini ödediği için cezalandırılamaz dedik. Konuyu tüm kamu kurumları nezdinde gündeme getirdik. Sonuçlarını da aldık. Almaya devam edeceğiz.” dedi.

Aktaş, devletin son operasyonlarla mali ve güvenlik kurumları vasıtasıyla konunun üstüne gittiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu operasyonları her zaman desteklediğimiz gibi, bu türde faaliyetlerin sonlandırılması yani bataklığın kurutulması için gerekli teknik çalışmayı da yaptık ve ilgili kamu kurumlarımızla paylaştık. Sendika olarak geliştirdiğimiz ve gündeme getirdiğimiz KDV’nin yüzde 1’e çekilerek ÖTV’ye eklenmesi yönteminin hayata geçirilmesinin de takipçisiyiz. Bu olana kadar, müşterilerin ucuz olan yakıta yönlendirilmesinin de yanlış olduğunu her fırsatta vurgulamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.