EPDK’da Enerji Dönüşüm Dairesi kuruluyor

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile EPDK bünyesinde lisans, sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek amacıyla ‘Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’ kuruldu. Buna göre Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığının görevleri şu şekilde belirtildi: “Elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen enerji politikaları çerçevesinde Kurumun görev alanında yer alan […]

EPDK’da Enerji Dönüşüm Dairesi kuruluyor
Kubilay Aydeğer
  • Yayınlanma25 Aralık 2021 12:15
  • Güncelleme25 Aralık 2021 12:16

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile EPDK bünyesinde lisans, sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek amacıyla ‘Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’ kuruldu.

Buna göre Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanlığının görevleri şu şekilde belirtildi:

“Elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen enerji politikaları çerçevesinde Kurumun görev alanında yer alan iş modellerinin ve teknolojideki gelişmelerin ilgili piyasalara etkilerini analiz etmek ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmak.

Araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarından genel enerji politikaları içerisinde yer alanların ilgili piyasalara entegrasyonu ile bu alanlardaki çalışmaların hayata geçirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak.

Bu kapsamda oluşabilecek faaliyet, hizmet ve ticarete ilişkin olarak bunların tarafı olan kullanıcıların haklarının korunmasına yönelik teknik ve hukuki düzenlemeleri yapmak.

Her türlü lisans, sertifika, izin ve belgelendirmeye ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.”

Ayrıca, tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan ve Kurul tarafından belirlenecek kapsamda, lisans ve sertifika sahiplerinin uygulamalarından kaynaklanan tüketici mağduriyetlerinin tazminine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenecek.

ARZ GÜVENLİĞİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte 4646 sayılı Kanuna “Arz güvenliği” konulu ek bir madde eklendi.

Buna göre Bakanlık, doğal gaz arz güvenliğinin izlenmesinden ve arz güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasından sorumlu olacak. Bu kapsamda piyasada faaliyet gösteren lisans sahibi tüm tüzel kişilerin arz güvenliğine yönelik olarak alınacak tedbirlere uymakla, tesis edilecek işlemlere katkı sağlamakla, ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri belirlenen sürelerde Bakanlığa sunmakla yükümlü olacak.

Ayrıca uzun dönemli ‘Türkiye Ulusal Enerji Planı’ çalışmasının ilki bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde olmak üzere her beş yılda bir Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Kurumun görüşleri alınmak suretiyle Bakanlık tarafından hazırlanarak yayımlanacak.

Bakanlık, Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasını dikkate alarak kısa, orta ve uzun dönemde doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasını teminen ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasını sağlayacak.