EPDK, “Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Başvurular Hakkında Usul ve Esaslar” taslağını görüşe açtı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Başvurular Hakkında Usul ve Esaslar” taslağı, ilgililerin görüşlerinin alınmasını teminen EPDK’nın internet sayfasında 10 (on) gün süreyle görüşe açıldı.

EPDK, “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın yürürlükten kaldırılarak taşınmaz teminine ilişkin hususların daha önce görüşe açılmış Yönetmelik kapsamında düzenlenmesinin planlandığını duyurdu. Söz konusu yönetmelikte yer almayacak başvuruya ilişkin ayrıntıların da, bu Usul ve Esaslarda belirlenmesinin planlandığını kaydeden Kurum, değerlendirmelerin buna göre yapılmasının uygun olacağını bildirdi.

İlgililerin, taslak hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 13 Ağustos 2021 tarihine kadar ‘Görüş Bildirim Formu’ kullanılarak (MS Word formatında) kamulastirma@epdk.gov.tr e-posta adresine ve yazılı olarak Kurumun Kamulaştırma Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekiyor.

Ek: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Başvurular Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı

Ek: Görüş Bildirim Formu