EPDK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, Talep Tarafı Yedeği Hizmeti Kapsamında Temel Tüketim Değerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar belirlendi.

EPDK’nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye (TEİAŞ) hizmet sağlayacak tüketim tesisleri için, hizmet verilmesi esnasında gerçekleşecek yük değişim miktarının tespit edilmesi başta olmak üzere temel tüketim değerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu kapsamda TEİAŞ talep tarafı yedeği yan hizmet anlaşmaları kapsamında hizmet alacağı tüketim tesislerinin hizmeti yerine getirip getirmediğini izlemek amacıyla, kısıntı talimatı verilecek olan her bir uzlaştırma dönemi için referans almak üzere yakın tarihteki geçmiş tüketim verilerinin aritmetik ortalamasına dayanarak temel tüketim değerini hesaplayacak.

Temel tüketim değeri, TEİAŞ’a hizmet sağlayan bir tüketim tesisinin, ilgili yan hizmet anlaşması kapsamında adına kayıtlı bulunan her bir uzlaşmaya esas sayaç için ayrı hesaplanacak. Birden fazla uzlaşmaya esas sayacı bulunan bir tüketim tesisinin bir uzlaştırma dönemi içerisindeki temel tüketim değeri, her bir sayaç için hesaplanan temel tüketim değerinin toplamı olarak kabul edilecek.

Ayrıca temel tüketim değerinin hesaplanmasında, temel tüketim değeri penceresi 5 gün ve temel tüketim pencere limiti 45 gün olarak uygulanacak. Söz konusu limit içerisinde temel tüketim değeri penceresine dahil edilecek 5 benzer gün bulunamaması halinde temel tüketim değeri hesaplanamayacak.

Temel tüketim değerinin hesaplanamaması durumunda, ilgili yan hizmet anlaşması çerçevesinde ‘hizmet sağlanmadı’ olarak değerlendirilecek ve hizmet sağlayan tüketim tesisine hizmet kapsamında yapılacak kapasite ödemesinin ilgili saate karşılık gelen kısmı ödenmeyecek.

Öte yandan EPDK tarafından, Talep Tarafı Yedeği Hizmeti Kapsamında Tüketim Tesislerinin Belgelendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar belirlendi.

Bu kapsamda tüketim tesislerinin, TEİAŞ’a hizmet sağlamak üzere gerekli kontrol, ölçme, izleme ve doğrulama altyapısına sahip olduğu ve gerekli bilgi akışını sağlayabileceği TEİAŞ tarafından belgelendirilecek. TEİAŞ’ın düzenleyeceği talep tarafı yedeği tedarik sürecine katılmak isteyen tüzel kişinin, hizmete katılacak her bir tüketim tesisi için ayrı olmak üzere mevcut sayacın uygunluğunun tespit edilmesi adına TEİAŞ’a başvuruda bulunması gerekecek.

AA