EPDK, “doğal gaz dağıtım şirketleri için tarife hesaplama” taslağını görüşe açtı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” taslağını görüşe açtı.

İlgililerin, taslak hakkındaki görüş ve önerilerini aşağıdaki ‘Görüş Bildirim Formu’nu doldurarak 3 Kasım 2021 tarihine kadar Tarifeler Dairesi Başkanlığı’na yazılı olarak ve tarifegaz@epdk.org.tr adresine ‘word’ formatında göndermeleri gerekiyor.

    1- Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Taslağı

    2- Görüş Bildirim Formu