Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yapılan değişiklikle birlikte: Elektrik tesislerinin modern teknolojiye uygun tesis edilebilmesi için proje onay işlemleri; tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması; can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması ile proje onayları ve onaylı projelere göre yapılan tesislerin kabul işlemleri ile tutanak onayları için, elektrik dağıtım lisansı sahibi şirketler de bakanlık tarafından yetkilendirilebilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sadece Bakanlığa ait olan işlem yetkisini, ihtisas sahibi kurum/kuruluş ve/veya tüzel kişilere devredebilecek.