Hatay'da hasar meydana gelen doğal gaz akışı tekrar başladı

BOTAŞ’tan 2021 yılına ait yönetim giderleri ile ilgili yapılan haberlere karşı basın açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi, (BOTAŞ) 2021 yılına ait yönetim giderleri ile ilgili yapılan haberlere karşı bir basın açıklaması yayınladı. Söz konusu haberler BOTAŞ tarafından ‘gerçek dışı’ olarak değerlendirildi.

BOTAŞ tarafından söz konusu basın açıklamasında, Yönetim Kurulu üyelerine ve denetçilere 2020 yılı için 6 Milyon 948 Bin TL değil 56 Bin 948 TL ve 2021 yılı için ise 148 Milyon 644 Bin TL değil 148 Bin 644 TL toplam ödeme yapılmış olduğu ifade edilerek şu cümlelere yer verildi:

“05.01.2023 tarihi itibari ile bazı basın yayın organlarında yer alan BOTAŞ’ın 2021 yılına ait yönetim giderleri ile ilgili yapılan gerçek dışı haberlere istinaden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereği hâsıl olmuştur.

Kuruluşumuzca Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilere 2020 yılı için 56 Milyon 948 Bin TL değil 56 Bin 948 TL ve 2021 yılı için ise 148 Milyon 644 Bin TL değil 148 Bin 644 TL toplam ödeme yapılmış olup bu bilgilerin Sayıştay tarafından hazırlanan Denetim Raporu’nda sehven “Bin TL” ifadesine yer verildiği görülmüştür. Sayıştay Denetim Raporu’nda yer alan Personel Sayı ve Harcamaları’ndaki rakamların sehven yazıldığı Sayıştay Denetim ekibi tarafından da teyit edilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimize 11 Nisan 2020 Tarih ve 31096 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2393 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 4. maddesinin 2. fıkrası kapsamında ücret ödemesi yapılmakta olup bu kararda belirlenen ücretin dışında bir ödeme söz konusu değildir.

“Enerjide Merkez Ülke Türkiye” olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Ülkemizin ve Avrupa’nın arz güvenliğinde birçok alanda dengeleri değiştirecek dünyada ses getirecek çalışmaları yaparken; çoğu ülke enerji yönetimlerinin BOTAŞ ile iş birliği için ısrar ettiği bir dönemde, ifade sahiplerinin, doğru bilgi ile kamuoyunu bilgilendirmeleri en temel beklentimizdir. Ülkemizin güzide kuruluşu BOTAŞ’ın faaliyetleri ile ilgili araştırma yapılmadan, Kuruluşumuzdan gerekli teyit alınmadan, Sayıştay Raporu’nda sehven yer alan bir ifadeyi ülke gündemine taşıyarak Kuruluşumuzun itibarını zedeleyenlere karşı, tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bu açıklamanın yapılması zaruri olmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”