Biotrend Enerji, yatırımlarını ve hedeflerini anlattı

Biotrend Enerji katıldığı bir etkinlikte, yatırımlarını ve hedeflerini anlattı.

Biotrend Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tuncer Mutlucan, Çevre Dostu Şehirler Paneli’ne konuşmacı olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yaptığı panelin katılımcıları arasında, bakanlar ve belediye başkanları da yer aldı.

Çevre Dostu Şehirler Paneli’nde; enerji şirketlerinin faaliyetleri, belediyelerle yapılan iş birlikleri, gelecek planları ve çöpten elektrik üretiminin çevreye olan katkıları konuşuldu. Panelde, Biotrend Enerji’nin alternatif elektrik üretmek için yaptığı çalışmaları ve yatırımları anlatan Mutlucan, Biotrend Enerji bünyesinde artmaya devam eden ve çevreye zarar veren atıkların işlenerek; temiz enerji, ekonomiye geri kazanım, istihdam, ülkeye ve belediyelere desteğe çevrildiğini belirtirken, tesislerin döngüsel ekonomiye olan katkısını da dile getirdi. İdeal kentlerin, kendi kaynaklarını kullandığını ve fosil yakıtlar dışındaki enerji kaynaklarından yararlanmalarına da değinen Mutlucan, sürdürülebilir bir kentsel geleceğe giden esas yolun, entegre katı atık yönetimi ve geri dönüşüm tesislerinden geçtiğine de değindi. Bu tesislerin bir yandan çevre dostu kimlikleri ile doğayı koruyarak şehirlerin yaşanabilir kalmasını sağladığını, diğer yandan ödedikleri kira bedelleri ve yarattıkları istihdam ile belediyelerin önemli paydaşlarından biri olduklarının altını çizdi.

“BELEDİYELER EN ÖNEMLİ PAYDAŞIMIZDIR”

Biotrend Enerji’nin belediyelerle olan çalışmalarını anlatan Mutlucan, “Belediyelerimizin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre açtığı ihalelerde, teknik ve idari şartnamelerde belirtilen özellikleri taşıyan şirketler ile yarışıyoruz. İhaleyi kazandığımız zaman, yap-işlet veya yap işlet devret modeli ile modern tesisler kuruyoruz.” dedi. Sözlerine, “Belediye ile iş birliklerimiz uzun süreli sözleşmeler şeklinde olmaktadır. Bu sözleşmeler detaylı olarak hazırlanmakta ve genelde 15 yıl ila 29 yıl arasında değişik vadeler göstermektedir. Yap işlet devret modeli ile yapılan tesislerde; belediyeler adına bu yatırımları yaparak, kendilerine sabit veya ciroya orantılı bir kira bedeli ödenmektedir.” şeklinde devam etti.

Atık yönetimindeki çalışmaların değerlendirildiği panelde, Biotrend Enerji’nin hedeflerini anlatan Salih Tuncer Mutlucan; Biotrend Enerji’nin bugün, 15 biyogaz, 2 biyokütle, 1 atık yakıt hazırlama ve tedarik olmak üzere, 6 bölge ve 11 ilde toplam 18 tesisinin bulunduğunu belirtti.

Atığın, işlenecek bir mücevher olduğu benzetmesini yapan Mutlucan, sözlerine şöyle devam etti “Atığı uçtan uca işleyeceğimiz, organik maddeleri değerlendireceğimiz, geri dönüşüm malzemelerini ekonomiye geri kazandıracağımız, yanabilir maddeleri hacim azaltmak ve enerji üretiminde kullanmak için yakıta çevirdiğimiz bu sistemin, değer zincirini yeni ürünlerle artırmak gayretindeyiz. Biyogaz olarak 110.43 MWe ve 43.6 MWe biyokütle olmak üzere sahip olduğumuz lisansların toplam gücü 150 MW üzerindedir. Bu rakamın 180 MW’lar mertebesine ulaşmasını hedefliyoruz. Entegre Katı Atık Yönetimini gerçekleştirdiğimiz biyogaz tesislerimizde; mekanik ayrıştırma, ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt), biyomethanizasyon, kompost, atıl ısıdan faydalandığımız sera yatırımlarımız ve düzenli depolama alanları ve deponi gazı toplama alt tesisleri bulunmakta.

Bu tesislerde evsel atıktan biyobozunma yolu ile oluşan metan gazının motorlarda yakılması suretiyle de elektrik üretimi yapılmakta. Biyokütle yakma tesislerimiz de ise, Organize Sanayi Bölgeleri içinde yer alarak; orman atıkları, tarımsal atıklar ve ATY’nin yakılması ile enerji üretimi yapıyoruz. Bu sayede yılda 2,5 milyon ton civarı karbon emisyonunu tolere ederek sürdürülebilir ekonominin devamlılığını sağlamış oluyoruz. Biotrend Enerji olarak, sadece bölgesel olarak değil, aynı zamanda yurt dışında da benzer faaliyetler için hedeflerimizi koyduk. Bilgi birikimi ve deneyimimizi yurt dışına da taşımak adına iş geliştirme çalışmalarımız devam etmekte.”