'Anlaşmazlığın tarafları Irak ve Bölgesel Yönetimdir'

‘Anlaşmazlığın tarafları Irak ve Bölgesel Yönetimdir’

Irak Petrol Bakanlığı’nın Türkiye’ye karşı açtığı tahkim davasının sonucu ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre,  “Türkiye ve Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi (ICC) nezdinde görülen dava hakkında Irak’ın tahkim davasını kazandığı haberlerinden sonra kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur” denildi.

Açıklamada bu davanın Irak Merkezi Hükümeti ile yine Irak’ın anayasal bir birimi olan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasında olan uyuşmazlığın yansıması olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi; “Ülkemiz, Irak’ın birliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı göstermiş, hem Irak’ın hem de bölgenin politik ve ekonomik istikrarı için çaba sarf etmiştir. Türkiye birçok uluslararası enerji projesinin önemli bir paydaşı olarak her zaman sorumluluklarının bilincinde hareket etmiştir. Ülkemiz, bölgede yaşanan bütün istikrarsızlıklara rağmen 1973 yılından beri Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı Sistemini çalışır durumda tutmak için milyarlarca dolarlık harcama yapmış ve küresel petrol piyasalarında istikrarın korunması için gereken katkıyı sağlamıştır. Söz konusu anlaşmazlığın dostane çözümü için hem taraflarla hem de ilgili ülkelerle yoğun bir diplomasi yürütmüştür.”

IRAK’IN 5 TALEBİNDEN 4’ÜNE RED

Hakem heyetinin Irak’ın 5 talebinden 4’ünün reddedildiği belirtilen açıklamada “Davanın gelinen bu aşamasında hakem heyeti, Irak’ın beş talebinden dördünü reddetmiştir. Ülkemizin taleplerinin ise büyük çoğunluğunu kabul ederek Irak’ın bu ihlaller sebebiyle Türkiye’ye tazminat ödemesine hükmetmiştir. Türkiye, her zamanki gibi uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye ve anlaşmazlığın asıl tarafları arasında kalıcı çözüme ulaştırılması için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır” denildi.