2024 Yatırım Programında enerji sektörüne yüzde 70 artışla 75,7 milyar TL ödenek ayrıldı

2024 Yatırım Programında enerji sektörüne yüzde 70 artışla 75,7 milyar TL ödenek ayrıldı

2024 Yatırım Programı’nda yatırım ödeneklerinde yüzde 10,5 paya sahip olan madencilik sektörüne 2024 yılında yüzde 34 artışla 106 milyar TL, yüzde 7,5 paya sahip olan enerji sektörüne ise yüzde 70 artışla 75,7 milyar TL ödenek ayrıldı. 

Sibel ACAR-ANKARA/ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2024 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. 

2024 Yılı Yatırım Programında merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri yer alırken mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine programda yer verilmedi. 

2024 Yatırım Programı’nda kamu kurumları tarafından yürütülecek projelerin toplam tutarı yaklaşık 7,3 trilyon TL olurken söz konusu projelere tahsis edilen toplam ödenek miktarı 1.006,9 milyar TL olarak belirlendi. 

Program kapsamında 2024 yılında 3 bin 799 adedi ana proje olmak üzere toplam 12 bin 41 adet proje yürütülmesi öngörüldü. 

“ENERJİ SEKTÖRÜNE YÜZDE 70 ARTIŞLA 75,7 MİLYAR TL ÖDENEK AYRILDI” 

2024 yılında Yatırım Programı kapsamında öngörülen 1.006,9 milyar TL’lik yatırımın yüzde 71,5’inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 27’sinin KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 1,5’inin ise döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı. 

Rapora göre, yatırım ödeneklerinde yüzde 10,5 paya sahip olan madencilik sektörüne 2024 yılında yüzde 34 artışla 106 milyar TL, yüzde 7,5 paya sahip olan enerji sektörüne ise yüzde 70 artışla 75,7 milyar TL ödenek ayrılarak söz konusu sektörlerde proje bazında önemli gelişmelerin kaydedilmesi bekleniyor.  

Karadeniz’deki 710 milyar m3’lük doğal gazın üretilmesine ve sahanın üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi’nde çalışmalara hızla devam edilirken projeye 46 milyar TL ödenek tahsis edildi.  

Raporda, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla yürütülen diğer doğal gaz ve petrol arama ve üretim faaliyetleri için ise 53,8 milyar TL ödenek ayrıldığı görüldü.