Türkiye’nin Enerji Zirvesi – 11

Her yıl farklı bir ekonomik ve siyasi ortam içerisinde düzenlediğimiz Türkiye Enerji Zirvesi’nin on birincisini yine her yıl olduğu gibi “sektörün bu zor günlerinde…” diye anacağız… Elbette belki de yakın tarihimizin en anormal ekonomik ortamını yaşadığımız 2020, enerji sektörünü de diğer sektörler gibi temelden etkiledi.

Genelde özel sektör, kamu, yabancı yatırımcılar ve finansörler bir araya geldiklerinde durumu dramatize etme gibi bir eğilimin her zaman olduğunu daha önceki zirvelerde belirtmiştik ve kamunun etkisinin göreceli olarak yüksek olduğu piyasalarda buna kimsenin şaşırmayacağını da zaten yadsımıyoruz. Ancak bu sefer durum daha farklı bir boyuttta. Zira tüm dünyayı etkileyen bir pandemi süreci ile birlikte devam eden siyasi çalkantılar özellikle bölgemizde tepe noktasına çıkmış durumda.

Kamu tarafı doğal olarak durumun farkında ve elinden gelen önlemleri almaya çalışıyor. Gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (ETKB) gerekse Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu destekleri yansıtıcı bir tavır içerisinde ve bazı noktalarda da aksiyona da dönmüş durumda. Ancak yeterli seviyenin hala uzağındayız. Enerji sektörümüzü bu bakımdan korumak durumundayız.

Elbette bu yıl her zamanki popüler başlıkların yanı sıra, Türkiye’nin doğal gaz keşfi ve pandeminin sektörel ve genel etkileri ana başlıklar olacaktır. Bu yıl içerisinde yapılacak tüm etkinliklerin iptal edildiğini ya da online-etkinlik halinde yapıldığını düşünürsek, 11. Türkiye Enerji Zirvesi bu açıdan çok önemli bir buluşma sağlayacaktır.

Sektörler genelinde bu değerlendirmelerin bir kez daha gözden geçirilebilmesi bakımından bu zirve çok önemli bir fırsat.

İleriye bakışımızı netleştirebilmek, yeni dengeler ışığında vizyonları yeniden oluşturabilmek adına, tüm sektörlerimiz, tüm paydaşları ile birlikte bu çalışmaları yapmak ve ortak bir noktada belli bir vizyon ortaya koymak durumunda. Bu bakımdan sektör paydaşları derken buna mutlak suretle finans kuruluşları, yazılım ve destek sağlayıcıları da dahil etmek gerekir.

Pandemi hassasiyetleri gözetilerek sınırlı sayıda katılım ile düzenlenecek bu zirvenin, yine her şeye rağmen verimli geçeceğini ve günümüzün sorunlarının çözümü ile geleceğin vizyonunu hazırlamak bakımından 2020’nin önemli mihenk taşlarından birisini oluşturacağını düşünüyorum.

  1. Türkiye Enerji Zirvesi’nde, bu kez İstanbul’da buluşmak üzere…