Türkiye Doğalgaz Piyasası ve Talebe Bakış

Hükümetin 2017 yılı programı 30 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girerken programın enerji bölümünde sektörün yakından takip ettiği kapasite piyasası oluşturulması ve yenilenebilir enerji yatırımları öne çıkıyor.

Son 15 yılda hızlı ekonomik büyümesine bağlı olarak enerji talebi de hızla artan Türkiye’de talebi karşılayacak gerekli üretim yatırımları kamu ve özel sektörün çabası ile hızlı bir şekilde devreye alınmıştı. Bununla birlikte artan enerji talebi hidrokarbon enerji kaynakları açısından zengin olmayan Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını ve yüksek petrol- gaz fiyatlarının etkisiyle ülkenin enerji ithalat faturasını da arttırmıştı.

Enerjide dışa bağımlılık ve enerji ithalatının düşürülmesi Enerji Bakanlığı’nın en önemli politika önceliklerinden birisi olurken burada öne çıkanlar ise yerli linyit kaynakları ve yenilenebilir enerji oldu.