Milli Enerji ve Serbest Piyasa

 Doğal gaz piyasasının serbestleşmesi gerçekleşmeden tam anlamıyla serbest bir elektrik piyasasından söz etmek doğru olmaz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Berat Albayrak şimdiye kadar alışılmışın dışında bir model ile enerji sektörünün tüm paydaşlarına Bakanlığın stratejilerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Siyasetin veya bürokrasinin bu tavrına çok alışık olmayan sektör açısından son derece olumlu karşılanan bu toplantı sonrasında, katılımcıların önemli bir kesimi ile stratejiyi değerlendirirken farklı görüşlere de rastladık. Katılımcıların bazıları, bu yapılan sunumu detayları ile inceledikten sonra STK’lar kanalıyla farklı iş kolları açsından yorumlarını ve değerlendirmelerini Bakanlığa sunmaları gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların birçoğu sunumu yeterince doyurucu bulurken az sayıda bazı katılımcılar ise bazı katılımcılar ise verimlilik, enerji depolama ve akıllı şebeke gibi konulara daha fazla değinilmesi gerektiği görüşündeler.

Enerji ticareti ve serbest piyasalar açısından ise sunumda dikkat çeken başlık “öngörülebilirlik” başlığıydı.

Her ne kadar şu anda yaşadığımız konjonktür serbest piyasa kazanımlarının oldukça geriye gitmesi gibi bir sonuç doğuracak gibi algılanıyorsa da bu kısa dönemli gerilemenin, uzun vadedeki trendi etkilemeyeceği ümidini koruyoruz.

Zira öngörülebilirliği sağlayacak temel faktörler belli;

Tüm piyasa oyuncularının basiretli bir tacir olarak kurgulanması; eşit ve adil olmaları (Kamu şirketlerinin davranışlarının tahmin edilebilirliği)

Haber ve veri şeffaflığının ve dağılım adaletinin sağlanması

Kamu müdahalesinin sınırlanması (tarife yapıları dahil)

Manipülasyonun engellenmesi ve cezalandırılması

Bunların sağlanması demek, zaten serbest piyasa konusunda gerek elektrik gerekse doğal gaz piyasalarının önünün açılması anlamına geliyor.

Gerçek anlamda serbest piyasa modeli için kat edilmesi gereken yol çok da söylendiği kadar kolay olmasa da bu stratejiden vazgeçilmediğinin teyit edilmesi önemliydi.

Zira özellikle, doğal gaz piyasasının serbestleşmesi gerçekleşmeden tam anlamıyla serbest bir elektrik piyasasından da söz etmek doğru olmaz.

Ancak Türkiye bir enerji ticaret merkezi olacaksa, bunun da tek önceliğimiz olduğu gerçeği sabit ve bunu en yetkili ağızdan da teyit etmiş olduk.