Genç enerjisi için iş birliği

 

Değerli Okuyucularım,
Ülkemizde çokça konuştuğumuz, irdelediğimiz ve genel olarak istenilen düzeye ulaştığımızı söyleyemediğimiz konulardan biri de Üniversite-Sanayi iş birliğidir. Akademik yaşamımım ilk günlerine göre mühim aşama katettiğimizi izlediğim, mükemmel örneklerin olduğu bu hususta, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bilindiği üzere eğitim, araştırma-geliştirme ve endüstriyel hizmet için en iyiye, en önde ulaşmaktadır. Gururluyuz. Kimya Mühendisliği Bölümü’nde verdiğim derslerimde sanayinin sesini, teknik yaşamın izdüşümünü önceliklendiriyorum. Kömür, petrol, doğal gaz, biyokütle ve cevherleri kimyasal ve enerji üretimi için işlediğimiz güz dönemi Kimyasal Teknolojiler dersimize İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, Bölümümüz mezunu Adil Pelister ile başladık. Dersimize Akçansa, Cargill, Etimaden, Organik Kimya, Socar (Petkim, Star), Toros Tarım, Tüpraş üst düzey ekipleriyle adeta çıkartma yaptılar. Ekiplerde kıdemli mezunlarımızın yanı sıra yeni hasat mühendislerimizi izlemek öğrencilerimin donanım ve umutlarını artırdı. Akçansa ile işbirliğimizin seneye onuncu yılını kutlayacağız. Bu yıl, Etimaden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, İTÜ Mezunu Serkan Keleşer derste en yüksek başarı notuna ulaşan öğrenciye Amerika Birleşik Devletleri’nde uzun dönem staj ödülü verme süpriziyle öğrencilerimin çalışma hızına katalizör oldu. Sınıf çoştu. Ardından Akçansa ve Toros Tarım da özel tanımlı staj seçenekleriyle dersin ilk on öğrencisini ödülllendirdiler.
Bahar dönemindeki lisans seçimli dersim olan Yakıt Kimyası ve Teknoloji dersimde, Petrol Sanayi Derneği ve Türkiye Kojenerasyon Derneği ile işbirliğimiz 2002 yılında başlayarak bugüne ulaştı. Nükleer teknolojiyi İTÜ Enerji Enstitüsü TRIGA Mark II Araştırma ve Eğitim Reaktörü teknik gezisi ve Yük. Kimyager Zeyneb Camtakan’ın dersiyle işliyorum. Nisan 2018’de Enerjisa Üretim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet R. Kumbasar’ın yaptığı derslere katkı verme, lisans öğreniminde işbirliği geliştirme teklifi ardından, 2019 yılı bahar döneminde dersin tümünü eşgüdümde yürütmeye karar vererek, ülkemizde önemli bir ilki birlikte başardık. Enerjisa Üretim yöneticileriyle on dört hafta boyunca dersin tüm çıktılarına ulaştık. Bandırma Doğalgaz Çevrim Santrali saha ziyareti yaparak doğalgaz çevrimini ve santralin iç ihtiyacını karşılayan yeşil gücü hidroelektrik santralini yerinde inceledik. Komşu Tegnatia Güneş Enerjisi Santrali’nde de yerinde öğrenme yaptık.
14 Haziran 2018 günü yapılan Enerjisa Üretim “Üretimin Genç Enerjisi” Programı Kapanış Toplantısı’nda 1993 İTÜ Mezunu CEO Armanç Ekinci, “Sabancı Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İTÜ ile yürüttüğümüz işbirliklerinde bilgi ve deneyimlerimizi transfer ettik. Öğrettik. Öğrendik. Önemli kazanımlar yaptık. Beş ayrı teknolojide elektrik üreten Enerjisa Üretim olarak öğrenciler için adeta bir laboratuvar gibiyiz. Üniversitelerimizle verimlilik, emre amadelik gibi konularda projeler yapmalıyız. Değer yaratarak insan kaynağına ulaşmalıyız” diyerek, öğrencilere nasihatını dijital çağa ayak uydurma gereği olarak verdi.
Bu haziranda, İTÜ’mde 41 akademik yılımı bitirdim. Çok derse girdim. Çok ders verdim. Çok sınava girdim. Çok sınav yaptım. Bu sürenin yarısında da yeşil kalemimle Enerji Yayın Grubu’nda sizlere ulaştım. Mutluyum. Çok şükür.
Enerjinize ve çevrenize iyi bakınız değerli okuyucularım.